SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİNYemek borusundan anüse kadar tüm sindirim sistemi organı hastalıklarının tanı ve tedavisinin yapıldığı bölümde gastroenteroloji, genel cerrahi, radyoloji ve onkoloji uzmanlarınca, multidisipliner yaklaşımla hastalara hizmet veriliyor.

Daha fazla bilgi için: Alo Acıbadem 444 55 44

Gastroenteroloji Cerrahisi Bölümü Doktorları


Gastroenteroloji Cerrahisi Bölümü Tanı Tedavi Hizmetleri

Gastroenteroloji cerrahisi bölümünde yemek borusu (özefagus) hastalıkları (özefajit,reflü,hiatal herni,kanserler); mide ve duodenum hastalıkları (ülser,gastrit,selim-stromal-malign tümörler); ince ve kalın barsak hastalıkları (ülseratif kolit,crohn hastalığı,tümörler), anüs ve anal kanal problemleri (fissür, fistül, hemoroidal hastalık, inkontinans, prolapsus), karaciğer-pankreas-safra kesesi ve safra yolları hastalıkları genel cerrahi ve gastroenteroloji uzmanlarınca değerlendirilip tedavi ediliyor.

Tanı aşamasında radyoloji uzmanlarından da destek alınıyor, gereğinde girişimsel radyolojik işlemler de (biyopsi, drenaj,stent uygulamaları) yapılıyor. Tüm cerrahi girişimler laparoskopik veya açık yöntemlerle gerçekleştiriliyor.

Kanser tanısı konan hastaların takipleri ilgili branşların uzmanlarının oluşturduğu konseyce değerlendirilip, gastroenteroloji cerrahisine ihtiyaç duyulan hastaların ameliyat öncesi veya sonrası onkolojik takip ve tedavileri düzenleniyor.

Daha fazla bilgi için: Alo Acıbadem 444 55 44