SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİNAcıbadem Sağlık Grubu Kat Hekimliği bölümü; branş hekimlerimizin muayeneleri sonrasında katta yatan hastaların takibini, acil durumlardaki gerekli ve hızlı müdahalelerini, planlanan tedavi ve tetkiklerin kontrollerini sağlayıp branş hekimlerimize destek olan uzman veya pratisyen hekimlerden oluşmaktadır.