SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİNAcıbadem Sağlık Grubu Nöroloji bölümleri bünyesinde serebrovasküler (İnme Merkezi) olay ünitesi, baş ağrısı, baş dönmesi, beyin damar hastalıkları, demiyelinizan hastalıklar (multipl skleroz), epilepsi, nörodejeneratif hastalıklar (Alzheimer, Parkinson hastalığı), nöromusküler hastalıklar, periferik sinir sistemi hastalıkları konusunda ayaktan ve yatarak tanı ve tedavi hizmeti verilmektedir. Birimlerimizde yer alan elektrofizyoloji laboratuvarında EEG, EMG, uyartılmış potansiyel çalışmaları yapılmaktadır.

Daha fazla bilgi için: Alo Acıbadem 444 55 44

Nöroloji Bölümü Doktorları


Nöroloji Bölümü Tanı Tedavi Hizmetleri

Acıbadem Sağlık Grubu Nöroloji bölümleri ayaktan ve yatarak tanı ve tedavi hizmeti vermektedir.

Nöroloji bölümümüzde; migren ve diğer baş ağrıları, bel ve boyun ağrıları, baş dönmesi, beyin damar hastalıkları (inme), multipl skleroz ve diğer demiyelinizan hastalıklar, Alzheimer hastalığı ve diğer demansiyel sendromlar, Parkinson hastalığı, distoniler, diskineziler, esansiyel tremor, huzursuz bacak sendromu gibi hareket bozuklukları ve nörodejeneratif hastalıklar, epilepsi, myastenia gravis ve diğer nöromusküler hastalıklar, uyku bozuklukları, tuzak nöropatileri, periferik nöropatiler ve benzeri hastalıkların tanı ve tedavi süreçleri konusunda hizmet verilmektedir. Migren, spastisite ve hareket bozuklukları hastalıklarında Botulinum toksin uygulaması yapılmaktadır.

Elektrofizyoloji laboratuvarlarımızda EEG, EMG, VEP, SEP, BAEP, Tek lif EMG incelemelerinin yanı sıra beyin ve omurilik cerrahileri sırasında intraoperatif monitorizasyon uygulaması yapılmaktadır.

Nöroloji branşımızın nörooftalmoloji adlı bir alt birimi de mevcuttur.

Intraoperatif Nöromonitörizasyon Ünitesi

İntraoperatif nöromonitörizasyonun amacı ameliyat esnasında hastanın beyin, beyin sapı, kraniyal sinir ve periferik sinirlerden oluşan sinir dokusu fonksiyonlarını korumaktır. Beyin ya da omurilik hasar gördüğünde etkilenen bölgeye bağlı olarak kişi hareket etme, hissetme, duyma ya da konuşma kabiliyetlerini kaybedebilmektedir. Bunu önlemek amacı ile son yıllarda beyin ve omurilik ameliyatlarında intraoperatif nöromonitörizasyon yaygın olarak kullanılmaktadır.  

İntraoperatif nöromonitörizasyon ekibi uygun hastada, ameliyat esnasında sinir dokularının fonksiyonunu değerlendirebilmekte ve cerrahi girişim nedeniyle gelişebilecek olası bir hasarı girişim sırasında erken dönemde tanımlayarak, cerraha bilgi verebilmektedir. Bu verilen bilgi doğrultusunda cerrah, çoğu zaman, hastanın sinir dokularının zarar görmemesi için ameliyat stratejisini değiştirebilmektedir. Böylelikle hastanın ameliyat sonrasında saptanabilecek konuşma, hareket, işitme ya da duyu fonksiyonlarındaki hasarın önüne geçmek mümkün olabilmektedir.

Kimlerde intraoperatif nöromonitörleme gereklidir?

İntraoperatif nöromonitörleme hastanın sinir dokularının hasar görmesi açısından yüksek risk içeren ameliyatlarda gereklidir. Beyin ve sinir cerrahisi ve omurga cerrahisi, beyin ve omurilik ameliyatlarında bu hizmetten en sık yararlanan bölümlerdir.

İntraoperatif nöromonitörleme ünitesi ekibi nörofizyoloji eğitimi almış  nörolog ve teknisyenlerden oluşur. Bu ekip hastanın sağlam sinir dokusunun hasar görebileceği yüksek riskli ameliyatlarda cerrahın yanında ameliyata girmektedir.

Intraoperatif nöromonitörleme ekibi ameliyat esnasında cerrah ve anestezist ile yakın işbirliği içinde çalışır.

Nörooftalmoloji

Göz ile beyin arasındaki bağlantıyı sağlayan görme sinirleri ve yollarını etkileyen hastalıklarla ilgilenen birimidir.

Daha fazla bilgi için: Alo Acıbadem 444 55 44