SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİNAcıbadem Sağlık Grubu Odyoloji Bölümü’nde erişkin ve çocuk hastaların detaylı işitme değerlendirmesi, detaylı vertigo değerlendirmesi, koklear implant değerlendirmesi ve yenidoğan işitme taraması yapılmaktadır. Odyoloji Bölümü’nde  işitme ve denge bozukluklarına interdisipliner yaklaşım prensibini benimsemiş olup, tanı, tedavi ve rehabilitasyon aşamalarında ilgili diğer bölüm uzmanları ile koopere çalışmaktadır. Odyoloji uzmanlarımız vertigo değerlendirmesi ve rehabilitasyonu konusunda Amerikan Denge Enstitüsü kurallarına uygun şekilde çalışmakta olup, gerrekli bilgi güncellemesi gerçekleştirilmektedir.

Daha fazla bilgi için: Alo Acıbadem 444 55 44

Odyoloji Medikal Cihazlar

1. VİDEONİSTAGMOGRAFİ:

Videonistagmografi (VNG) denge bozukluklarının detaylı bir şekilde araştırılması için geliştirilmiş, farklı alt grup testlerden oluşan bir sistemdir.

Spontan Nistagmus Testi:

Spontan nistagmus testleri uyarılmamış göz hareketlerinin kaydedilmesi için kullanılmaktadır.

Pozisyonel Testler:

Pozisyonel testler, hasta farklı pozisyonlardayken alınan kayıtlardan oluşmaktadır. 'Kristal oynaması' olarak bilinen Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (BPPV) spesifik tanısı için her iki iç kulaktaki farklı kanallar izole olarak değerlendirilir.

Gaze -Testi ,Saccade Testi, Optokinetik Testler:

Farklı uyaranlarla göz hareketleri, takipleri ve nistagmus araştırması yapılarak özellikle santral kaynaklı vertigo ayırıcı tanısı için değerli veriler elde edilebilir.

Kalorik İrrigasyon Testi:

Kalorik irrigasyon testi, vestibuler sistemin sıcaklığı kontrol edilen su veya hava kaynağı tarafından direk uyarılması ile ayırıcı tanı ve taraf tayini için kullanılan bir testtir.

2. VEMP

Vestibüler Uyarılmış Miyojenik Potansiyeller, vertigo ayırıcı tanısında kullanılan, sakkül ve onun afferent yollarını test etmek için kullanılan elektrofizyolojik bir ölçümdür.

3. ABR (BERA)

İşitsel Beyinsapı Cevabı, davranım testlerine koopere olamayan küçük çocukların veya erişkinlerin işitme kaybı tipini ve derecesini belirlemek, işitme siniri fonksiyonunu değerlendirmek için kullanılan ileri düzey odyolojik değerlendirmedir.

4. Otoakustik Emisyon Testi (TEOAE ve DPOAE)

OAE,  iç kulaktaki dış saç hücrelerinin fonksiyonunu değerlendiren objektif bir testtir.

5. Timpanometri ve Akustik Refleks Testleri

Orta kulak değerlendirmesi için kullanılan objektif testlerdir.

6. Çocuk ve Yetişkin Odyometrisi

Ses izolasyonlu ve serbest alan düzeneği olan geniş IAC odada erişkin  hastaların saf ses ve  konuşma testleri; çocuk hastaların serbest alan ve oyun odyometrisi testleri yapılabilmektedir. Ayrıca serbest alanda işitme cihazı fonksiyonu da değerlendirilmektedir.

Daha fazla bilgi için:Alo Acıbadem 444 55 44

Odyoloji Bölümü Doktorları