SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİNVital fonksiyonları yaşamsal risk taşıyacak şekilde bozulmuş her hasta kritik hasta olarak tanımlanır. 

Hastanelerimizde; genel yoğun bakım, yenidoğan yoğun bakım, çocuk yoğun bakım, kardiyoloji yoğun bakım ve kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım üniteleri bulunmaktadır. Her yatak başında yapay solunum cihazı ve her türlü monitorizasyona uygun monitörler yer almaktadır. Ayrıca hemodiyaliz sistemi ani gelişen böbrek yetersizliği için kullanıma hazır olarak bulunmaktadır. Yoğun bakım ünitesinde yatan hastalara laboratuvar testleri ve görüntüleme tetkikleri uygulanabilmektedir.

Pediyatrik ve erişkin yaşa kadar tüm kritik hastaların kabul edildiği ünitelerimizde hastanın kabulünden itibaren hastayla ilgili her türlü takip, tedavi ve bakım hizmetleri bölüm çalışanları tarafından yürütülmektedir.

Daha fazla bilgi için: Alo Acıbadem 444 55 44

Yoğun Bakım Bölümü Doktorları


Yoğun Bakım Bölümü Tanı Tedavi Hizmetleri

Acıbadem Sağlık Grubu, Yoğun Bakım Üniteleri’nde 5 bölüm altında tanı ve tedavi hizmetleri verilmektedir.

Bunlar;

Genel Yoğun Bakım Ünitesi

Politravma, ağır nörolojik hasarlar, gastrointestinal sistem kanamaları, karaciğer yetersizlikleri, zehirlenmeler, ağır akciğer hastalıkları, ciddi infeksiyonlar, büyük ameliyatlar sonrası bakım, ağır sepsis ve septik şok gibi nedenlerin yol açtığı organ veya çoğul organ yetersizlikleri olan, yenidoğan dışındaki tüm yaş gruplarındaki kritik hastaların tedavi ve bakımlarının yapıldığı kapalı tür ve multidisipliner yoğun bakım servisimizdir.

Koroner Yoğun Bakım Ünitesi

Genellikle birden ortaya çıkan ve herhangi bir tedavi / işlem yapılmazsa hastanın yaşamını yitirmesine yol açacak kritik kalp hastalıklarının yakından izlenmesine ek olarak katlarda yatan ritm problemli hastalarımızın da telemetre yardımı ile ritimleri koroner yoğun bakımın  hemşire ve doktor kadrosu tarafından takip edilmekte ve sorun çıkan hastalarımızın tedavileri gerçekleşmektedir.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemizde, riskli ve ciddi hastalıkları olan yenidoğanlara Neonatoloji ve Pediatri uzmanlarımız ile hemşirelerimiz tarafından hizmet verilmektedir. Başta pediatrik kardiyoloji ve nöroloji olmak üzere tüm yan dallar ve çocuk cerrahisi uzmanları da bebek hastalara hizmet vermektedir. Yatak başı monitör, dijital röntgen, ultrasonografi, ekokardiyografi, işitme taraması ve EEG işlemlerinin mümkün olduğu ünitelerimizde, pediatrinin tüm alt branşları ile de destek verilmektedir.

Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi

Bu ünite açık kalp ameliyatı ya da büyük damar ameliyatı geçirmiş hastaların, tüm hemodinamik verilerinin sürekli izlendiği hasta başı monitör sistemi ile donatılmıştır.

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi

Vital fonksiyonları yaşamsal risk taşıyacak şekilde bozulmuş her hasta kritik hasta olarak tanımlanır. 

Çocuklar metabolizmasıyla, fizyolojisiyle, psikolojisiyle yetişkinlerden çok farklıdır. Çocukluk yaş grubunda görülen hastalıklar ve tedavileri farklılık göstermesi nedeniyle bu yaş grubundaki kritik hasta çocuklar çocuk yoğun bakımlarda tedavi edilmektedir. 

Çocuk yoğun bakımlarda suni solunum cihazları, monitörler, diyaliz cihazları gibi cihazlar ile kritik çocuk hastaların tedavisi ve izlemi yapılmaktadır. Çocuk yoğun bakım ünitesinde yatan çocuk hastalara laboratuvar testleri ve görüntüleme tetkikleri uygulanabilmektedir.

Tüm kritik çocuk hastaların kabul edildiği ünitemizde hastanın kabulünden itibaren hastayla ilgili her türlü takip, tedavi ve bakım hizmetleri bölüm çalışanları tarafından yürütülmektedir.

 

Daha fazla bilgi için: Alo Acıbadem 444 55 44