Sıkça Sorulan Sorular

  1. Ana Sayfa
  2. Sıkça Sorulan Sorular
Sıkça Sorulan Sorular | dbs-beyinpili.com

Sıkça Sorulan Sorular

Beyin pili ameliyatı için zamanlama sınırı var mıdır? Ameliyat için geç kalınma söz konusu mudur?

Yapılan yeni çalışmalarda hastalığın erken döneminde uygulanan beyin pilinin, hastalığın genel süreci üzerinde daha etkili olduğu savunulmaktadır. Uzun süredir parkinson hastalığı tanısı olsa bile, beyin pili için uygun kriterlere sahip olan hasta için en kısa zamanda beyin pili uygulanması hastayı mevcut halinden daha pozitif bir sürece sokmaktadır.

Beyin pili için yaş sınırı var mıdır?

Kesin bir yaş sınırı mevcut değildir. Beyin pilinden yarar görüp görmeyeceği yaştan çok diğer faktörlere bağlıdır. Bunlar, ilaç tedavisinden (L-dopa) fayda görüp görmesi,bilişsel fonksiyonların iyi olması ve parkinsonun tipik motor bulgularının olmasıdır (ellerde titreme- hareketlerde yavaşlık gibi).

Beyin pilinde enfeksiyon ne sıklıkla görülür?

Klinik çalışmaların gösterdiği rakam ortalama %3 civarındadır. Sıklıkla göğüs üzerinde bataryanın yerleştirildiği alanda gözlenir.

Parkinson hastalığında hangi bulgular tipik olarak beyin pili ile düzelir?

Yavaşlık, katılık, titreme, L-Dopa ya yanıt veren yürüme problemleri, diskinezi(ilaç tedavisine bağlı istemsiz kasılmalar), distoni (kollarda parmaklarda boyunda istemsiz kas aktivasyonu sonucu oluşan ağrılı kasılmalar), gece ilaç dozu azalmasına bağlı semptomlarda kötüleşme.

Parkinson hastalığında hangi bulgular beyin pilinden belirgin fayda görmez?

Konuşma problemleri, yutma güçlüğü, bilişsel problemler(demansiyel bulgular), duygu durum problemleri (depresyon anksiyete),ilaç tedavisiyle hiç fayda görmeyen yürüyüşte donma, yavaşlık, mesane barsak ve seksüel problemler.

Parkinson hastalığı genetik geçişli midir?

Parkinson hastalarının birçoğu sporadik diye tanımlanan aile öyküsü olmayan gruplardır. Bu sporadik gruplarda görülmesinin nedeni halen açıklanabilmiş değildir. Çok az bir kısmında genetik değişiklikler görülmüştür. Yapılan araştırmalar sonucunda ailesel parkinson hastalığı olan gruplarda LRRK2,PARK2,PARK7,PINK1 ve SNCA genlerinde ya da isimlendirilmemiş başka genlerdeki mutasyon kaynaklı olabileceği açıklanmıştır.

Parkinson hastalığı ne kadar yaygın bir hastalıktır?

Genel populasyonda %0.3 oranında görülür, 60 yaş üzerinde 1% ve 80 yaş üzerinde %3 oranında gözlenir. Türkiye de 100.00 den fazla parkinson hastası mevcuttur.

Beyin pili olanlar güvenlik cihazlarından geçebilir mi? Tomografi ya da MR çektirebilir mi?

Beyin pili olan hastaların x-ray/tomografi çektirmesinde sakınca yoktur. Güvenlik tarama cihazlarından geçişlerde bir sorun olmamaktadır. Beyin pili olan hastalar uygun MR cihazında beyin görüntüleme yapılabilirken, vücut MR çekimi önerilmemektedir

Beyin pili olan hastaların spor veya egzersiz yapması sakıncalı mıdır?

Beyin pili ameliyatı sonrası egzersiz yapmakta sorun yoktur sadece yakın temas sporları ve kafa travmasına açık sporlardan kaçınılması önerilir.

Şarj edilebilir beyin pili uygulanmış bir hasta, şarj etmeyi unutursa cihazda arıza gelişir mi?

Yapılan çalışmalara göre şarj olabilir cihazların modeline göre değişmekle birlikte pil kapandıktan sonra tekrar şarj edilebilmesi mümkündür.