Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2008 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji
 • 2002 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2019 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2015 - 2016 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı
 • 2014 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi / Doç. Dr.
 • 2014 - 2015 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 5 Eğitim Koordinatör Yardımcılığı
 • 2011 - 2014 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi / Yrd. Doç. Dr.
 • 2009 - 2011 T.C Sağlık Bakanlığı Bartın Devlet Hastanesi / Uzman Dr.
 • 2008 - 2008 T.C Sağlık Bakanlığı Ankara Ulus Devlet Hastanesi / Uzman Doktor
 • 2008 - 2009 Eskişehir Asker Hastanesi / Hv. Tbp. Tğm.
 • 2007 - 2007 Universita Degli Studi Di Milano, Policlinico San Donato. Centro Di Aritmologia Clinica ed Elettrofisiologia / Observer
 • 2002 - 2008 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi / Araştırma Görevlisi
ÜYELİKLER
 • Fellow of European Heart Rhythm Association
 • Türk Kardiyoloji Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Caliskan M, Tükel HC, Benlidayi ME, Deniz A. Is it necessary to alter anticoagulation therapy for tooth extraction in patients taking direct oral anticoagulants? Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2017;22(6):e767-73.
 • Carotid intima-media thickness as the cardiometabolic risk indicator in patients with non-functional adrenal mass and metabolic syndrome screening. Met Sci Monit 2016;22:991-7. Evran M, Akkuş G, Berk Bozdoğan İ, Gök M, Deniz A, Sert M, Tetiker T.
 • Ultrasound accelerated thrombolysis may be an effective and safe treatment modality for intermediate risk/submassive pulmonary embolism. Int Heart J 2016;57(1):91-5. Özmen Ç, Deniz A, Akilli RE, Deveci OS, Cagliyan CE, Aktas H, Celik AI, Akpinar AA, Disel NR, Balli HT, Hanta I, Demir M, Usal A, Kanadasi M.
 • Electrocardiographic markers of left ventricular systolic dysfunction in patients with left bundle branch block. Kardiol Pol 2016;74(1):25-31. Deniz A, Özmen Ç, Aktaş H, Berk İG, Deveci OS, Çağlıyan ÇE, Eker Akıllı R, Kanadaşı M, Demir M, Usal A.
 • The incidence and the risk factors of silent embolic cerebral infarction after coronary angiography and percutaneous coronary interventions. Angiology 2016;67(5):433-7. Deveci OS, Celik AI, Ikıkardes F, Ozmen C, Caglıyan CE, Deniz A, Bicakci K, Evlice A, Demir T, Kanadasi M, Demir M, Demirtas M.
 • Could HLA-DR B1*11 allele be a clue for predicting extra-pulmonary sarcoidosis? Sarcoidosis Vasc and Diffuse Lung Dis 2014;31:154-162. Ozyıilmaz E, Ozturk Goruroglu O, Yunsel D, Deniz A, Hanta I, Kuleci S, Seydaoglu G, Erken E, Kocabas A.
 • Conduction characteristics in atrial fibrillation: predictive value of tissue Doppler echocardiography. Herz 2013; doi: 10.1007/s00059-013-3795-1. Deniz A, Sahin DY, Kanadasi M, Demir M, Berk IG, Akkus O, Koc M, Cayli M, Usal A.
 • Early left ventricular functional alterations in patients with obstructive sleep apnea syndrome. Cardiology Journal 2013; Doi: 10.5603/CJ.2013.0043. Aslan K, Deniz A, Çaylı M, Bozdemir H, Sarıca Y, Şeydaoğlu G.
 • An unusual complication of infective endocarditis: left ventricular outflow tract perforation. Kardiol Pol. 2013;71(7):778. Deniz A, Hazirolan T, Ucar I, Nazli N.
 • Aortic isthmic atresia and aorta-right atrial communication: a case report. Cardiology in the Young 2013; doi: 10.1017/S1047951113000310. Deniz A, Kanadasi M, Ozbarlas N.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55