Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2016 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi
 • 2010 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2020 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2020 Tuzla Devlet Hastanesi / Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı
 • 2017 - 2017 Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı
 • 2017 - 2020 Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı
ÜYELİKLER
 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Nöroşirurji Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Publication Patterns of Presentations at the 16th Quadrennial Meeting of the World Society for Stereotactic and Functional Neurosurgery Stereotactic and Functional Neurosurgery. 2020 DOI:10.1159/000505703 Can Sarica, Furkan Kucuk, Ali Ozen, Ozden Aksu Sayman.
 • After Brain Tumor Surgery : Catheter Related Bacteremia of Chryseobacterium indologenes Development in Central Nervous System of An Infancy. A Case Report Journal of Case Reports and Studies. 2019 7(5) : 501 Seval Ozen, Ali Ozen, Ibrahim Hakan Bucak, Serkan Koksoy, Mehmet Turgut
 • Analyses of Copy Number Variations in Myxopapillary Ependymomas of Cauda Equina Turkish Neurosurgery. 2019 Ali Ozen, Fatih Bayrakli, Ozcan Sonmez, Irem Peker Eyuboglu, Onur Erdogan, Can Erzik, Mustafa Cengiz Yakicier, Suheyla Uyar Bozkurt
 • Laser ve Nöroşirurjide Laser Kullanımı Türk Nöroşirurji Dergisi 28(3):328-339, 2018. Can SARICA, Ali ÖZEN, Tanin OĞUR, Gülşah ÖZTÜRK, Emrah EGEMEN,
 • Managament Strategies for Hydrocephalus in Alobar Holoprosencephali: A Case Report and Discussion Pediatric Neurosurgery. 2018 ;53(5):337-341. Doi; 10.1159/000489856 Can Sarica, Cem Yucetas, Ali Ozen, Necati Ucler, Capan Konca, Selahattin Akar.
 • Hereditary spastic paraplegia with recessive trait caused by mutation in KLC4 gene Journal of Human Genetics. 2015 Dec;60(12):763-8. Doi: 10.1038/jhg.2015.109. Fatih Bayrakli, Hatice Gamze Poyrazoglu, Sirin Yuksel, Cengiz Yakicier, Bekir Erguner, Mahmut Samil Sagiroglu, Betul Yuceturk, Bugra Ozer, Ali Özen
 • Deep brain stimulation as treatment for dystonic storm in pantothenate kinase-associated neurodegeneration syndrome: case report of a patient with homozygous C.628 2 T > G mutation of the PANK2 gene. Acta Neurochirurgica 07/2015; DOI:10.1007/s00701-015-2514-5 Bahattin Tanrıkulu, Ali Ozen, Dilek Ince Günal, Dilşad Türkdoğan, Fatih Bayraklı, Yaşar Bayri, Adnan Dağçınar, Aşkın Şeker
 • Drainage vein induced hydrocephalus caused by an unruptured arteriovenous malformation in an adult patient with visual loss Turkish Neurosurgery 01/2014; DOI:10.5137/1019-5149.JTN.12015-14.1· Yasar Bayri, Mustafa Sakar, Ali Ozen, Mustafa Ibrahim Ziyal,
 • 28 haftalık bir gebede hızlı nörolojik kötüleşmeye neden olan foramen magnum meningiomu Marmara Medical Journal 01/2014; 27. Özgür ÇELİK, Aşkın ŞEKER, Ali ÖZEN, Süheyla UYAR BOZKURT, Tevfik YOLDEMİR, Mustafa İbrahim ZİYAL
 • Pure Brucellar Discitis Mimicking Lumbar Disc Herniation: A Case Report and Review of The Literature Journal of Neurological Sciences 09/2013; 30(3):597-602. Murat Şakir Ekşi, Yaşar Bayri, Ali Ozen, Adnan Dağçinar, Deniz Konya

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55