YENİ NORMAL SÜREÇTEKİ UYGULAMALARIMIZI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN
Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
MENU
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2000 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • 1995 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
 • 1989 Saınt Joseph
İŞ DENEYİMİ
 • 2014 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2006 - 2014 Bahçelievler Medicana Hastanesi
 • 2004 - 2013 Özel Muayenehane
 • 2001 - 2004 Gaziosmanpaşa Özel Şafak Hastanesi
 • 2000 - 2001 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi PRETAM (Prenatal Tanı ve Araştırma Merkezi)
 • 1999 Paris Üniversitesi, Necker Hopital des Enfants Malades Çocuk Hastanesi /Alerji ve Çocuk Akciğer Hastalıkları Servisi / Gözlemci Asistan
ÜYELİKLER
 • Türk Tabipler Birliği
 • İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Kliniği Mezunlar Derneği
 • Allen Carr International Association
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Ailevi Akdeniz Ateşi Binyüzlü Hastalık: 2 Olgu Nedeniyle Literatür Derlemesi Klinik Tıp Pediatri Dergisi, 2014 Kasım-Aralık, Cilt:6 Sayı:6, 15-18.
 • Sigara Bağımlılığı Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Grup Terapisi Bağımlılık Dergisi, 2014, Cilt: 15 Sayı:2
 • "The realtion between 1 year success rate and 3. day-1 month''s evaluations, after 6 hours of cognitif psychotherapy for stop smoking" İstanbul, World Hypertension Congress, İngilizce sözlü bildiri, 2013
 • "Sigara Bağımlılığında farmakoloijik tedaviler yeterince başarılı olamaz, çünkü sorun büyük oranda psikolojiktir" İstanbul, 2. Ulusal Sosyal Pediatri 2012 Kongresinde poster sunumu, 2012
 • "Griscelli sendromu: 2 olgu nedeniyle literatür derlemesi" Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi 2001, Cilt:10 Sayı:3''te basılı Türkçe yayın
 • "Waardenurg sendromu: 6 Türk ailesine ait 16 hastada klinik ve moleküler değerlendirme sonuçlarımız" İzmir, 4. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik kongresinde poster sunumu (Ödüllü Poster)
 • "Williams sendromu: 25 olgumuzun klinik bulguları ve moleküler sonuçlarının sunumu" İstanbul, 22. Pediatri Günlerinde poster sunumu (Ödüllü Poster)
 • "Çocukluk çağı akut ishallerinde sıvı tedavisi" 33. Türk Pediatri Derneği Kongresi poster sunumu, Eylül 1997
 • "Neonatal dönemde akselere fazda Griscelli Sendromu olgusu" Van, 41. Milli Pediatri Kongresinde Poster Sunumu, Haziran 1997
YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55