Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2011 Tıpta Uzmanlık Kurulu Çocuk Yoğun Bakımı
 • 1998 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • 1998 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyolojisi
 • 1997 Paris V.Rene Descartes Üniversitesi, Sorbonne Necker Enfants Malades, Pediatrik Kardiyoloji, Paris Fransa,
 • 1995 Picardie Jules Verne Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Amiens Fransa,
 • 1990 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1983 Galatasaray Lisesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2007 Halen / Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
 • 2006 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2005 - 2007 X Paris Üniversitesi Marie-Lannelongue Hastanesi Doğumsal Kalp Hastalıkları Departmanı, Çocuk ve Yenidoğan Yoğun bakım Le Plessis Robinson, Fransa
 • 2002 - 2007 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Pediatrik Kardiyoloji
 • 1999 - 2002 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Pediatrik Kardiyoloji
 • 1997 - 1999 Hopital Nord, Picardie Jules Verne Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Pediatrik Kardiyoloji, Amiens Fransa
 • 1995 - 1997 Paris V.Rene Descartes Üniversitesi, Sorbonne Necker Enfants Malades, Pediatrik Kardiyoloji, Paris Fransa,
 • 1991 - 1995 Picardie Jules Verne Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Amiens Fransa
 • 1990 - 1991 Adana Devlet Hastanesi / Acil Servis
ÜYELİKLER
 • Türk Pediatri Kurumu
 • Societe Française de Pediatrie (Fransız Pediatri Derneği)
 • Türkiye Milli Pediatri Deneği
 • ESİCM (European Society of İntensive Care Medecine)
 • Societe Française de Cardiologie (Filiale de Cardiologie Pediatrique) (Fransız Kardiyoloji Derneği)
 • Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği
 • Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği
 • FEMS (European Federation of Salaried Doctors)
 • Galatasaray Spor Kulübü, İstanbul
 • Amicale de Galatasay de Paris
 • Galatasaraylılar Derneği, İstanbul
 • İstanbul Tabip Odası, İstanbul
 • ESPİC (European Society of Pediatric İntensive Care) (Avrupa Pediatrik Yoğun Bakım Derneği)
 • Çocuk Acil Tıp Derneği
 • Türk Kardiyoloji Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Successful stenting of systemic venous pathway stenosis after double switch repair for congenitally corrected transposition of great arteries in a child. Turk Kardiyol Dern Ars. 2014 Sep;42(6):571-3. Saygılı A, Yalçınbaş Y, Arnaz A, Sarıoğlu T.
 • Balloon valvuloplasty for critical aortic stenosis in a fetus: a case report Turk Kardiyol Dern Ars. 2013 Mar;41(2):161-5. Gül A, Saygılı A, Kavuncuoğlu S, Ceylan Y.
 • Double covered stent closure of extracardiac Fontan multiple fenestrations Anadolu Kardiyol Dergisi 2012 Saygılı A, Tokel K, Koçyiğit ÖI, Sarıoğlu T.
 • Impact of peritoneal transport characteristics on cardiac function in paediatric peritoneal dialysis patients a: Turkish Pediatric Peritoneal Dialysis Study Group (TUPEPD) report. Nephrol Dial Transplant. 2010 Jul;25(7):2296-303. Bakkaloglu SA, Saygili A, Sever L, Aksu N, Noyan A, Akman S, Ekim M, Doganay B, Yildiz N, Akalin F, Caliskan S, Kara OD, Duzova A, Soylu A, Atalay S.
 • Assessment of left ventricular diastolic function by Doppler tissue imaging in children with end-stage renal disease. Acta Paediatr. 2005 Aug;94(8):1055-9. Saygili A, Yildirim SV, Cengiz N, Uslu Y, Tokel K, Saatçi U.
 • Use of sildenafil with inhaled nitric oxide in the management of severe pulmonary hypertension J Cardiothorac Vasc Anesth. 2004 Dec;18(6):775-6 Saygili A, Canter B, Iriz E, Kula S, Tunaoğlu FS, Olguntürk R, Ozdoğan ME
 • Stent implantation to left pulmonary artery stenosis in children: a case report Anadolu Kardiyol Derg.2004 Sep;4(3):262-3. PubMed PMID: 15355833. Saygili A, Canter B, Kula S, Tunaoğlu FS, Olguntürk R.
 • Coarctation of the aorta in two siblings from a triplet, diabetic, in vitro fertilization pregnancy. Teratology. 2002 Aug;66(2):57-8. Derbent M, Saygili A, Tokel K, Yilmaz Z, Tarcan A, Gürakan B.
 • Carotid intima media thickness and left ventricular changes in children with end-stage renal disease Transplant Proc. 2002 Sep;34(6):2073-5. Saygili A, Barutçu O, Cengiz N, Tarhan N, Pourbagher A, Niron E, Saatçi U.
 • Atrio-ventricular valve dysplasia in 22 newborn infants. Int J Cardiol. 1997 Apr 18;59(2):113-8. Bonnet D, Saygili A, Bonhoeffer P, Fermont L, Sidi D, Kachaner J.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55