Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2014 Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji
 • 2011 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
 • 2002 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2017 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2015 - 2017 T.C. Sağlık Bakanlığı Van Bölge Eğitim ve Araştırma / Tıbbi Onkoloji Kliniği, Tıbbi Onkoloji Uzmanı / Devlet Hizmet Yükümlülüğü
 • 2011 - 2015 Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 2005 - 2011 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları
 • 2003 - 2005 T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim Eğitim ve araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Genel Cerrahi Uzmanlık Öğrencisi
ÜYELİKLER
 • Türk Tabipler Birliği
 • European Society of Medical Oncology (ESMO)
 • American Society of Clinical Oncology (ASCO)
 • Türk Tıbbi Onkoloji Demeği (TTOD)
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Pretreatment PET/CT Standardized Uptake Values Play a Role in Predicting Response to Treatment and Survival in Patients with Small Ceil Lung Cancer. Oncol Res Treat. 2016;39(3): 130-4. doi: 10.1159/000444272. PubMed PMID: 27030981. Dine NS, Aydin K, Odabas H, Ercelep O, Tufan G, Seker M, Yasar N, Aydin D, Yüksel S, Mert A, Ozcelik M, Korkmaz T, Yildiz R, Aliustaoglu M, Mayadag
 • Comparison of efficacy and safety of three different chemotherapy regimens delivered with concomitant radiotherapy in inoperable stage III non-small c cell lung cancer patients. Gumus M. Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine. 2016;37(7) :8901-7. doi: 10.1007/s 1327 Ozcelik M, Korkmaz T, Odabas H, Gemici C, Ercelep O, Yüksel S, Mert AG, Sürmeli H, Isik D, Aydin D, Seker M, Mayadagli A, Ozdemir P, Aliustaoglu M,
 • The efficacy and safety of capecitabine plus bevacizumab combination as first-line treatment in elderly metastatic colorectal cancer patients Clin Transl Oncol. 2016; 18(6):617-24. doi: 10.1007/s 12094-015-1408-6. PubMed PMID: 26459249. Ozcelik M, Odabas H, Ercelep O, Yüksel S, Mert AG, Aydin D, Sürmeli H, Ssîk D, Isik S, Oyman A, Oven Ustaaiioglu BB, Aliustaoglu M, Gumus M.
 • Prognostic significance of ADAM! 7 expression in patients with gastric cancer who underwent curative gastrectomy. Clin Transl Oncol. 2015;17(8}:604-ll.doi: 10.1007/sl2094-015-1283-1. PubMed PMID: 25786367. Aydin D, Bilici A, Yavuzer D, Kefeli U, Tan A, Ercelep O, Mert A, Yüksel S, Ozcelik M, Isik D, Sürmeli H, Odabasi H, Aliustaoglu M.
 • Comparison of second-line treatment outcomes between sensitive and refractory small cell lung cancer patients: a retrospective analysis O, Gumus M, Turhal NS.Clin Trans! Oncol. 2013;15(7):535-40. doi: 10.1007/sl 2094-012-0960-6. PubMed PMID: 23143955. Korkmaz T, SeberS, Kefeli U, Sari E, Canhoroz M, Oven B, Yildirim E, Yasar N, Aydin D, Balvan O, Şener N, Yüksel S, Mert A, Poiat O, Yumuk F, Kanat
 • Netrin-t concentrations in patients with advanced gastric cancer and its relation with treatment. Biomarkers. 2012:17(7):663-7. doi: 10.3109/ 1354750X.2012.709882. PubMed PMID: 22889408. Kefeli U, Yildirim ME, Aydın D, Madenci OC, Yasar N, Şener N, Mert AG, Yüksel S, Ercelep OB, Korkmaz T, Yildiz R, Gumus M.
 • Biological subtypes and survival outcomes in breast cancer patients with brain metastases (study of the Anatolian Society of Medical Oncology). Bilici M, Özkan M, Elkiran ET, Yaman S, Durnati AG, Suner A, Alici S, Tarhan MO, Boruban C, Urakci Z, Buyukberber Oncology. 2012;83{3):141-50. doi: 10 Kaplan MA, Isikdogan A, Koca D, Kucukoner M, Gumusay O, Yildiz R, Dayan A, Demir L, Geredeli C, Kocer M, Arslan UY, inal A, Unal OU, Mert AG,
 • Efficacy, safety and prognostic features of resected colon carcinoma treated in ''real world''practice: a retrospective cohort-study. Journal of BU ON: official journal of the Balkan Union of Oncology. 2011 ;16:257-64. Dane F, Akif Ozfurk M, Gumus M, Guven A, Aliustaoglu M.
 • Precursor B celi lymphoblastic lymphoma presenting as a solitary bone tumor: a case report and review of the literature International journal of hematology. 2010;92(5):757-61. Kaygusuz I, Toptas T, Güven A, Firatli-Tuglular T, Teclmer T, Bayik M.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55