Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2008 İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları
 • 2002 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2012 - 2016 İstanbul Cerrahi
 • 2011 - 2012 Bosphorus Anatomica KBB Hastanesi
 • 2010 - 2011 Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Bölümü / Mecburi Hizmet
 • 2009 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2009 İstanbul Heybeliada Deniz Lisesi Reviri / Askerlik Hizmeti
 • 0 Almanya Dresden Carl Gustav Carus Üniversitesi / Gözlemci
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Chemical Senses in Cancer Patients. Curr Pharm Des. 2016 Feb 16. Altundag A, Cayonu M.
 • Laryngopharyngeal Reflux Has Negative Effects on Taste and Smell Functions. Otolaryngol Head Neck Surg. 2016 Apr 5. pii: 0194599816640249. Altundag A, Cayonu M, Salihoglu M, Yazıcı H, Kurt O, Yalcınkaya E, Saglam O.
 • Modified olfactory training in patients with postinfectious olfactory loss. Laryngoscope. 2015 Aug;125(8):1763-6. doi: 10.1002/lary.25245. Epub 2015 Jun 2. Altundag A, Cayonu M, Kayabasoglu G, Salihoglu M, Tekeli H, Saglam O, Hummel T.
 • The evaluation of olfactory function in individuals with chronic halitosis. Chem Senses. 2015 Jan;40(1):47-51. doi: 10.1093/chemse/bju058. Epub 2014 Nov 24. Altundag A, Cayonu M, Kayabasoglu G, Salihoglu M, Tekeli H, Cayonu S, Akpinar ME, Hummel T
 • A Study on Olfactory Dysfunction in Turkish Population with using Survey Method and Validated Olfactory Testing. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg. 2015 Mar;67(1):7-12. doi: 10.1007/s12070-014-0720-8. Epub 2014 Apr 8. Altundag A, Tekeli H, Salihoglu M, Cayonu M, Kendirli MT, Yasar H, Ozturk A.
 • Cross-culturally modified University of Pennsylvania Smell Identification Test for a Turkish population Am J Rhinol Allergy. 2015 Sep-Oct;29(5):e138-41. doi: 10.2500/ajra.2015.29.4212. Altundag A, Tekeli H, Salihoglu M, Cayonu M, Yasar H, Kendirli MT, Saglam O.
 • The effect of high altitude on olfactory functions Eur Arch Otorhinolaryngol. 2014 Mar;271(3):615-8. doi: 10.1007/s00405-013-2823-3. Epub 2013 Nov 20. Altundag A, Salihoglu M, Çayönü M, Cingi C, Tekeli H, Hummel T.
 • The effect of high altitude on nasal nitric oxide levels. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2014 Sep;271(9):2583-6. doi: 10.1007/s00405-014-3170-8. Epub 2014 Jun 28. Altundag A, Salihoglu M, Cayonu M, Cingi C, Tekeli H, Hummel T.
 • Clinical assessment of olfactory functions in children who underwent adenotonsillectomy during pre- and post-operative period. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2014 Jul;78(7):1138-42. doi: 10.1016/j.ijporl.2014.04.032. Epub 2014 May 2. Altundag A, Salihoglu M, Cayonu M, Tekeli H.
 • Lateralized differences in olfactory function and olfactory bulb volume relate to nasal septum deviation. J Craniofac Surg. 2014 Mar;25(2):359-62. doi: 10.1097/ Altundag A, Salihoglu M, Tekeli H, Saglam M, Cayonu M, Hummel T.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55