Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2018 Yozgat Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı / Doçent
 • 2018 Yozgat Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı/ Yardımcı Doçent Doktor
 • 2011 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi
 • 2002 Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2018 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2015 - 2018 Yozgat Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekim Yardımcısı
 • 2011 Ağrı Devlet Plastanesi Başhekim Yardımcısı
 • 2011 - 2013 Ağrı Devlet Hastanesi / Göğüs Cerrahisi Uzmanı
 • 2002 - 2005 Nevşehir Avanos 3 Nolu Acil Yardım İstasyonu / Pratisyen Hekim
ÜYELİKLER
 • Türk Göğüs Cerrahi Derneği
 • European Respiratory Society
 • Akciğer Kanseri Derneği
 • Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
 • Türk Toraks Derneği
 • Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Küçük Hücreli Dışı Akciğer KanserindeTamamlayıcı Pnömonektomiler Türkiye Klinikleri J Thor Surg- Special Topics, 8(1), 207-209 METİN BAYRAM, ARIBAŞ OLGUN KADİR, DUMANLI AHMET
 • The effects of ankaferd blood stopper on DNA damage and enzymes with paranchymal damaged rabbits Medicine Science International Medical Journal, 6, 1. Doi: 10.5455/medscience.2016.05.8499 ( 2017 ) METİN BAYRAM, MENEVŞE ESMA, SİVRİKAYA ABDULLAH, ALTINOK TAMER, ARIKOĞLU HİLAL
 • COMPARISON OF PULMONARY FIYDATID CYSTS BETV/EEN MEN AND WOMEN Kuvvait Medical Journal, 48(3), 312-316 ( 2016 ) METİN BAYRAM, ARIBAŞ OLGUN KADİR, DUMANLI AHMET, TÜRK ARIBAŞ EMEL
 • Cardiac and arterini elastance and myocardial wall stress in children with pectus excavatum Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery, 23(1), 4-8 ( 2016 ) AKYÜZ ÖZKAN ESRA, KFIOSRASHAHİ HASHEM E, SERİN HALİLİBRAFIİM, METİN BAYRAM, KILIÇ MAHMUT, GEÇİT ÜMMÜGÜLSÜM ALİYE
 • Comparison of different respiratory exercise methods in patients fıtted with a chest tube due to spontaneous pneumothorax The Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 24, 717- 721. ( 2016 ) METİN BAYRAM, YILDIRIM ŞENER, İNTEPE YAVUZ SELİM, EDE HÜSEYİN, YILDIRIM EYLEM, SİPAHİ MESUT, EKİM MERAL, EKİM HAŞAN
 • Operative ease and effıciency of nitinolmemory rib plaque on the multiple costa andsternum fractures three year clinical experience International Journal of Clinical and Experimental Medicine, 9(6), 11510-11517 ( 2016 ) METİN BAYRAM, İNTEPE YAVUZ SELİM
 • In vitro Efficacy of the Ankaferd Galenic Hemostatic Extract as a Germicidal Agent Iranian Journal of Parasitology ( 2016 ) METİN BAYRAM, YILMAZ NEZÎPIA, BEYHAN YUNUS EMRE, BABÜR CAHİT, EDE HÜSEYİN, İNTEPE YAVUZ SELİM, ARSLAN ERGİN, SİPAHİ MESUT, ATALAY TUGAY, ÖZDAMAR MUSTAFA YAŞ
 • Clinical features and treatment of corrosive esophagitis Çukurova Medical Journal, 41(2), 264 ( 2016 ) METİN BAYRAM, ARIBAŞ OLGUN KADİR
 • Our transthoracic biopsy practices accompanied by the imaging process The contribution of positron emission tomography usage to accurate diagnosis Açta Clinica Belgica, 71, 1-7 ( 2016 ) İNTEPE YAVUZ SELİM, METİN BAYRAM, ŞAHİN SEVİNÇ, KAYA BUĞRA, OKUR AYLİN
 • Our Single Port Video Assisted Thoracoscopic Surgery Applications in Pneumothorax treatment Medeniyet Medical Journal, 30, 170-174 ( 2015 ) METİN BAYRAM, YILDIRIM ŞENER, ÜNAL KANTEKİN ÇİĞDEM, TÖZÜM HALİL

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55