Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2013 Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji
 • 2008 Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2021 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2019 - 2021 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 2016 - 2019 Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 2014 - 2016 Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 2013 - 2014 Ağrı Devlet Hastanesi
 • 2009 - 2013 Bülent Ecevit Üniversitesi Nöroloji İhtisası
 • 2008 - 2009 Hakkari Devlet Hastanesi
ÜYELİKLER
 • Türk Tabipler Birliği
 • Movement Disorders Society
 • Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği
 • Nöro toxin Derneği
 • Nöromodulasyon Derneği
 • Türk Nöroloji Derneği (Hareket Bozuklukları Çalışma Grubu Üyesi)
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Botulinum Toxin Monotherapy for the Treatment of Essential Tremor: Life Quality Effect. CLINICAL NEUROPHARMACOLOGY 2021 DEMİRYÜREK BEKİR ENES
 • The assocıatıon between ıntracranıal pressure) and optıc nerve sheath dıameter on patıents wıth head trauma. Arquıvos de Neuro-Psıquıatrıa 3. 2021 ÇELİK KAAN, BEKİR ENES DEMİRYÜREK, YAKŞİ ELİF, YAKŞİ OSMAN, ÖZSARI EMİNE, AKÜNAL TÜREL CANAN,
 • Retinal Morphological Changes during the Two Years of Follow-Up in Parkinson''s Disease. Ideggyogyaszati Szemle-Clinical Neuroscience, Doi: 10.21203/rs.3.rs-17217/v1 ATUM MAHMUT, DEMİRYÜREK BEKİR ENES
 • Serum Fetuin-A Levels in Patients with Bilateral Basal Ganglia Calcification. Neuroscience Letters, 666, 148-152., Doi: 10.1016/j.neulet.2017.12.050 DEMİRYÜREK BEKİR ENES, AKSOY GÜNDOĞDU ASLI
 • Effects of hemodıalysıs on vısual pathways assessed by vısual evoked potentıals (veps). Archives of Neuropsychiatry, 55(2), 123-126., Doi: 10.29399/npa.18117 GÜZEY ARAS YEŞİM, DOĞAN GÜNGEN BELMA, SİPAHİ SAVAŞ, DEMİRYÜREK BEKİR ENES
 • Prevalence of carpal tunnel syndrome and its correlation with pain amongst female hairdressers. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 31, 333-339., Doi: 10.13075/ijomeh.1896.01068 DEMİRYÜREK BEKİR ENES, AKSOY GÜNDOĞDU ASLI
 • Patients with primary restless legs syndrome have higher prevalence of autonomic dysfunction and irritable bowel syndrome. GÜZEY ARAS YEŞİM Singapore Medical Journal, 59(10), 539-544., Doi: 10.11622/smedj.2018010 ACAR BİLGEHAN ATILGAN, ACAR Mustafa Atahan Gürkan, ACAR TÜRKAN, VARIM CEYHUN, ALAGÖZ AYBALA NESLİHAN, DEMİRYÜREK BEKİR ENES, DOĞAN GÜNGEN BELMA,
 • The Association Between Childhood Traumatic Events and Headache- Related Parameters in Patients with Migraine: A Cross-Sectional Study in Turkish Population Nöro Psikiyatri Arşivi, 54(4), 291-294., Doi: 10.5152/npa.2016.8817 Özdil Demiryürek Esra, DEMİRYÜREK BEKİR ENES, TEKİN ATİLLA, GÜZEY ARAS YEŞİM, DOĞAN GÜNGEN BELMA, Erdoğan Sebatiye
 • The effects of depression, anxiety and sleep disturbances on cognitive impairment in patients with chronic obstructive pulmonary disease Cognitive Neurodynamics, 11(6) 2017 GÜZEY ARAS YEŞİM, Tunç Abdulkadir, DOĞAN GÜNGEN BELMA, GÜNGEN ADİL CAN, AYDEMİR YUSUF, DEMİRYÜREK BEKİR ENES

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55