Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2010 Avrupa Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Board Diploması
 • 2009 Columbia University, ABD
 • 2002 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
 • 1996 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2018 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2016 - 2017 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi / FTR Anabilim Dalı / Profesör Doktor
 • 2011 Gülhane Askeri Tıp Akademisi / TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi
 • 2010 - 2016 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi / FTR Anabilim Dalı / Doçent Doktor
 • 2006 - 2007 Rehabilitation Institue of Michigan, School of Medicine, Wayne State University, ABD
 • 2002 - 2010 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi / FTR Anabilim Dalı / Yardımcı Doçent Doktor
 • 1998 - 2002 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ÜYELİKLER
 • International Society of Physical and Rehabilitational Medicine (ISPRM)
 • Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimler Derneği
 • Türkiye Osteoporoz Derneği
 • Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği
 • Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği
 • İstanbul Tabip Odası
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Balance Performance and Fear of Falling in Older Patients with Diabetes Mellitus: A Comparison with Patients without Diabetes Mellitus Turk J Phys Med Rehab 62(4):314-322 (2016) Tander B, A Atmaca, Y Ulus, C Tura, Y Akyol, O Kuru
 • Reliability and Validity of the Turkish Adaptation of the VITACORA-19 in Patients with Psoriatic Arthritis Arch of Rheum 31(4):321-28 (2016) Tander B, Y Ulus, Y Terzi, Y Zahiroglu, H Kesmen, B Farisogullari, Y Akyol, A Bilgici, O. Kuru
 • Association between osteoporosis and polymorphisms of the IL-10 and TGF-beta genes in Turkish postmenopausal women Hum Immunol 74(9):1179-83 (2013) Tural S, Alayli G, Kara N, Tander B, Bilgici A, Kuru O
 • Muscle strength, fatigue, functional capacity, proprioceptive acuity in patients with Fibromyalgia Turk J Phys Med Rehab 59(4):292-8 (2013) Akyol Y, Y Ulus, B Tander, A Bilgici, O Kuru
 • Development of a unique geriatrics curriculum for non-geriatrician faculty in Turkey Turkish Journal of Geriatrics 15(3):241-248 (2012) Karadenizli D, S Sarikaya, B. Tander
 • The relationship of Fibromyalgia with Neuropathic pain, Quality of life and Emotional status in Traumatic Lower Limb Amputees J Musculoskeletal Pain 20(2):87-94 (2012) Akyol Y, B Tander, AS Goktepe, I Safaz, O Kuru, AK Tan
 • Functional disability of children with spina bifida: It?s impact on parents? psychological satatus and family functioning Dev Neurorehabil 15(5):322-8 (2012) Ulus Y., B Tander, Y Akyol, A Ulus, B Tander, A Bilgici, O Kuru
 • Sleep Quality in Fibromyalgia and Rheumatoid Arthritis: Associations with Pain, Fatigue, Depression, and Disease activity Clin Exp Rheumatol 29(6):92-6 (2011) Ulus Y, Y. Akyol, B Tander, D Durmus, A Bilgici, O Kuru
 • Does Short-Wave Diathermy Increase The Effectiveness of Isokinetic Exercise for Knee Osteoarthritis?: A Randomized Controlled Clinical Study European J Phys Rehabil Medıcıne, 46(3):325-36 (2010) Akyol Y, D Durmus, G Alayli, B Tander, Y Bek, F Canturk, ST Sakarya,
 • Changes in bone mineral density and bone metabolism markers in premenopausal women with multiple sclerosis and the relationship to clinical variables J Clin Neurosci 17(10):1260-1264 (2010) Terzi T, M Terzi, B Tander, F Cantürk, M Onar

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55