Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2020 Integral Somatic Psychology / Raja Selvam, Ph.D. - ISP
 • 2019 Grup Theraplay Sertifika Eğitimi / Theraplay Enstitüsü ve Nadis Eğitim & Araştırma
 • 2019 Theraplay and Marschak Etkileşim Metodu / 1. Seviye / Theraplay Enstitüsü ve Nadis Eğitim & Araştırma
 • 2019 Tention & Trauma Release Excercises / Modül 1 / Dr. Sarah Zorica Mitic - TRE®
 • 2019 Somatik Deneyimleme® Uygulayıcı Programı / European Association for Somatic Psychology
 • 2019 Cinsellik ve Cinsel İşlev Bozuklukları Temel Eğitimi / CETAD (Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği)
 • 2017 Deneyimsel Oyun Terapisi / 1.Düzey / Family Psychological Services ve Psikoloji İstanbul
 • 2017 Kişilik, Kişilik Bozuklukları ve Dinamik Psikoterapi Seminerleri / Dinamik Psikoterapi Merkezi Prof. Dr. Doğan Şahin
 • 2016 EMDR 1. Düzey Eğitimi / Davranış Bilimleri Enstitüsü
 • 2016 Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı / Çift ve Aile Terapisi Alt dalı / İstanbul Bilgi Üniveritesi
 • 2015 Grup Psikoterapileri İlkeleri Eğitimi / Anne M. Slocum McEneaney, Ph.D., ABPP, CGP, FAGPA New York University Counseling Services ve Medeniyet Üni.
 • 2015 Duygu Odaklı Çift Terapisi Sertifika Programı / ICCEFT ve Özel Mavi Yunus Aile Danışmanlık Merkezi
 • 2014 Çift Terapisinde Psikobiyolojik Yaklaşım (PACT) 1. Modül / PACT Institute ve Çift ve Aile Terapileri Derneği
 • 2014 Psikocinsel Çalışmalar Sertifika Programı / Tavistock Çift İlişkileri Merkezi ve PSİ-Nesil Psikolojik Dan. Merkezi ve İst. Bilgi Üni.
 • 2012 Psikoloji Bölümü (İngilizce) Bölüm Birinciliği / Fakülte İkinciliği / Yeditepe Üniversitesi
 • 2011 Psychology Department / Montana State University at Bozeman, ABD Exchange Program
 • 2010 Psikoloji Bölümü (İngilizce) / Doğuş Üniversitesi
 • 2008 Lise / Lakeside High School, Arkansas, ABD Exchange Program
 • 2007 Lise - İkincilik / Fenerbahçe Koleji Anadolu Lisesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2016 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2016 Lapsus Psikoloji ve Gelişim Atölyesi / Klinik Psikolog, Çift ve Aile Terapisti
 • 2015 - 2018 Therapia Garden Psikolojik Danışmanlık Merkezi / Uzman Psikolog, Çift ve Aile Terapisti
 • 2015 - 2015 İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakultesi Nefroloji Servisi / Stajyer Klinik Psikolog, Çift ve Aile Terapisti
 • 2015 - 2015 Gymboree Çekmeköy Okul öncesi / Psikolog
 • 2014 - 2015 Keystone International Schools Okul öncesi - Yardımcı Psikolog
 • 2014 - 2014 İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi Nilüfer Parkı Çocukları / Gönüllü Stajyer Terapist
 • 2014 - 2016 Psychomedipe İlişki Psikoterapileri Enstitüsü / Uzman Psikolog, Çift ve Aile Terapisti
 • 2014 - 2017 Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu - Aile ve Alternatif Aile Komitesi / Komite üyesi ve çalışanı
 • 2013 - 2013 Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Stajyer Psikolog
 • 2013 - 2014 T.C. Nişantaşı Üniversitesi / Psikoloji Bölümü Araştırma Görevlisi
 • 2011 - 2011 NP İstanbul Nöropsikoloji Hastanesi / Stajyer Psikolog
 • 2011 - 2013 Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Biopsikoloji Laboratuvarı / Stajyer Psikoloji ve Araştırmacı
 • 2010 - 2010 Özel Gündoğuş Rehabilitasyon Merkezi / Stajyer Psikolog
 • 2010 - 2010 Ünal Huzurevleri
 • 2009 - 2009 Memory Center Nöropsikoloji Merkezi / Çocuk Ergen Kliniği / Stajyer Psikolog
ÜYELİKLER
 • EMDR Derneği
 • Çift ve Aile Terapileri Derneği
 • Yeditepe Mezunları Derneği
 • Türk Psikologlar Derneği
 • Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği
 • Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu-Aile ve Alternatif Aile Komitesi
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Risk factors for mortality in elderly patients who live in nursing homes: 8-year follow up period. Asian Journal of Medical Sciences, 10(6). doi:10.3126/ajms.v10i6.25702 (2019) Kucukardalı Y., Yalcin A., Terekeci M.A., Ozturk M.A., Kucukardali B., Altunok E.C.
 • Kafatası Deformitesi ile Yaşamanın Psikolojik Etkileri Türk Nöroşirürji Dergisi, 27(3) : 364-367 (2017) Zeytinoğlu S.S., Küçükardalı B.
 • Prevalence, associated factors and impact on mortality of chronic kidney disease in nursing home residents: A single-center experience. Geriatr Gerontol Int. doi:10.1111/ggi.12337 Eren, Z., Küçükardalı, Y., Öztürk M. A., Küçükardalı, B., Kaspar, E. C., & Kantarcı, G.
 • Huzurevindeki Yaşlı Bireylerde hipertansiyon, Tedavisi, Sonlanımlar ve Komorbiditeler İç Hastalıkları Dergisi, 21: 25-32 (2014) Küçükardalı Y., Öztürk M.A., Küçükardalı B., Eren Z., & Kaspar Ç.
 • Relationship between anemia and cognitive functions in elderly people Oktenli C. European Journal of Internal Medicine, (21), 2, 87-90p. (2010) Terekeci H. M., Kucukardali Y. Onem Y, Erikci A.A., Kucukardali B., Sahan B., Sayan O., Celik S., Gulec M., Sanisoglu M. S., Nalbant S., Top C., &

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55