Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 1993 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji
 • 1993 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakülesi, İç Hastalıkları Bilim Dalı / Doçent
 • 1991 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
 • 1984 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2019 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2010 - 2012 Medicana International Ankara Hastanesi
 • 2008 - 2010 Anadolu Sağlık Merkezi
 • 2006 - 2008 Medicana International Ankara Hastanesi
 • 2004 - 2006 Ankara Mesa Hastanesi
 • 2000 - 2003 Bayındır Ankara Söğütözü Hastanesi
 • 1999 - 2000 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1999 - 2006 UEMS Türk Nefroloji Derneği Temsilcisi
 • 1998 - 2000 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi / Dekan Yardımcılığı ve Dekanlık
 • 1998 - 2000 Türk Nefroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 1996 - 1997 Sheffield University Kidney Institute / Diploma Course in Nephrology
 • 1994 - 2009 Bayındır Tıp Merkezi, Bayındır Ankara Söğütözü Hastanesi ve Medicana International Ankara Hastanesi / Medikal Direktörlük ve Direktör Yardımcılığı
 • 1993 - 1996 Bayındır Tıp Merkezi
 • 1990 - 1991 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi / Enfeksiyon Hastalıkları Eğitimi
 • 1990 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakülesi, İç Hastalıkları Bilim Dalı / Başasistanlık
ÜYELİKLER
 • Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği
 • Türk Nefroloji Derneği
 • Royal College of Physicians
 • American College of Physicians (Fellow)
 • British Society of Geriatrics
 • International Society of Nephrology (Emeritus Member)
 • American Society of Nephrology (Emeritus Member)
 • European Renal Association (Senior Member)
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Bilateral chronic subdural hematoma contaminated with Klebsiella pneumoniae : an unusual case. J Korean Neurosurg Soc. 2009 Jun;45(6):397-400. Epub 2009 Jun 30. Bakar B, Sungur C, Tekkok IH.
 • The small molecule 2-furylacrylic acid inhibits auxin-mediated responses in Arabidopsis thaliana. Plant Cell Physiol. 2007 Dec;48(12):1693-701. Epub 2007 Oct 17 Sungur C, Miller S, Bergholz J, Hoye RC, Brisbois RG, Overvoorde P.
 • Muscle involvement in polyarteritis nodosa: report of a case presenting clinically as myopathy. Clin Exp Rheumatol. 2002 May-Jun;20(3):434. No abstract available. Sümer M, Oksüzoglu B, Sungur C, Güngen Y.
 • Hyperphosphatemia: a serious limiting factor preventing the possible benefit from intravenous calcitriol therapy. Nephron. 1999;82(1):77-8. No abstract available. Arik N, Başoglu T, Sungur C, Adam B, Bedir A, Kandemir T, Coşkun C, Bernay I.
 • Spontaneous splenic rupture as the initial presentation of plasma cell leukemia: a case report. Am J Hematol. 1998 Mar;57(3):266-7. No abstract available. Ustün C, Sungur C, Akbaş O, Sungur A, Gürgen Y, Ruacan S, Gürman G, Arslan O.
 • Endoscopic evacuation of sacral hydatid cysts: case report. Spinal Cord. 1996 Jun;34(6):361-4. Açikgöz B, Sungur C, Ozgen T, Camurdanoğlu M, Berker M.
 • Outcome of renal transplantation from foreign unrelated living donors in Turkey. Nephron. 1995;71(2):244-5. No abstract available Colakoğlu M, Akpolat T, Arik N, Utaş C, Arinsoy T, Sindel S, Sungur C, Yasavul U, Turgan C, Cağlar S.
 • Nosocomial transmission of hepatitis C virus to hemodialysis patients: molecular epidemiology by polymerase chain reaction. Nephron. 1995;71(3):363. No abstract available. Sungur C, Arik N, Akpolat T.
 • Renal cell carcinoma and erythropoietin. Ann Intern Med. 1995 Nov 1;123(9):732-3. No abstract available. Sungur C.
 • Lymphadenopathic aggressive Kaposi''s sarcoma in a renal transplant recipient with HLA-DR2 and HLA-DR5 antigens. Nephron. 1995;69(1):122-3. No abstract available Sungur C, Bozdogan O, Sungur A, Oymak O, Yasavul U, Turgan C, Caglar S.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55