Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 1995 Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi
 • 1986 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 1999 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 1997 - 1997 Freeman Hospital
 • 1995 - 1999 T.C. Sağlık Bakanlığı Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Merkezi
 • 1990 - 1999 Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Merkezi
 • 1989 - 1995 T.C. Sağlık Bakanlığı Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Merkezi
 • 1986 - 1989 T.C. Sağlık Bakanlığı Pervari Sağlık Merkezi
ÜYELİKLER
 • Ulusal Travma Derneği
 • The Cardiothoracic Surgery Network
 • European Association of Cardiotoracic Surgery
 • Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği
 • Türk Kardiyoloji Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Efficiency of preoperative tranexamic acid in coronary bypass surgery; an analyze correlated with use of preoperative clopidogrel. Heart Surg Forum 2010;13(3):E149-54. Senay S, Toraman F, Karabulut H, Alhan C.
 • Readmission to intensive care unit after fast track cardiac surgery; an analysis of risk factors and outcome according to the type of operation. Heart Surg Forum 2010;13(4):E212-7. Toraman F, Senay S, Gullu U, Karabulut H, Alhan C.
 • Endovascular treatment of occlusive abdominal aortic thrombosis. Heart Vessels 2010;25(1):70-2 Alhan C, Karabulut H, Senay S, Cagil H, Toraman F.
 • Is it the patient or the physician that can not tolerate anemia? A prospective analysis in 1854 non-transfused coronary surgery patients. Perfusion 2009;24(6):373-80 Senay S, Toraman F, Karabulut H, Alhan C.
 • Treatment of delayed retrograde dissection after endovascular stenting of thoracoabdominal aortic aneurysm: graft-to-endograft anastomosis. Heart Surg Forum. 2009 Jan;12:E61-2. Karabulut H, Senay S, Toraman F, Alhan C.
 • Continuous arterial pressure waveform analysis accurately detects cardiac output in cardiac surgery: a prospective comparison with thermodilution, echocardiography, and magnetic resonance techniques. Heart Surg Forum. 2009 Apr;12:E75-8. Senay S, Toraman F, Gelmez S, Dağdelen S, Karabulut H, Alhan C.
 • Endovascular treatment of rapidly expanding thoracoabdominal aortic aneurysm after surgical repair of acute type a dissection. Ann Thorac Surg 2008 Feb; 85(2): 636-8 Senay S, Alhan C, Karabulut H, Toraman F, Cagil H.
 • The impact of allogenic red cell transfusion and coated bypass circuit on the inflammatory response during cardiopulmonary bypass: a randomized study. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2009 Jan;8:93-9. Epub 2008 Sep 18. (2, 6 puan) Senay S, Toraman F, Gunaydin S, Kilercik M, Karabulut H, Alhan C.
 • Primary Endovascular Treatment of Native Thoracic Aortic Aneurysm Associated with Coarctation EJVES Extra (2007), doi:10.1016/j.ejvsextra. 2007.05.004(2, 6 puan) Karabulut H, Senay S, Toraman F, Cagil H, Alhan C.
 • Adjusting oxygen fraction to avoid hyperoxemia during cardiopulmonary bypass. Asian Cardiovasc Thorac Ann. 2007 Aug;15(4):303-6. PMID: 17664202 Toraman F, Evrenkaya S, Senay S, Karabulut H, Alhan C.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55