YENİ NORMAL SÜREÇTEKİ UYGULAMALARIMIZI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN
Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
MENU
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2013 İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • 2007 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2017 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2013 - 2017 Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi / Uzman Hekim
 • 2008 - 2013 İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Asistan Hekim
 • 2007 Yüzbaşılar Sağlık Ocağı / Pratisyen Hekim
 • 2007 - 2008 112 Acil Sağlık Hizmetleri-Gölcük 1 No''lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu / Pratisyen Hekim
ÜYELİKLER
 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Postpartum Rezolution Time of Proteinuria is a Good Predictor For Poor Maternal Outcomes in Preeclampsia Nobel Med 2017;13(2):57-62 Halenur Bozdağ, Fatma Bilge Selvi Öğütcüoğlu, Esra Akdeniz, Canan Satır Özel, Kemal Sandal, İlke Mungan Akın, Ahmet Göçmen
 • İlk Trimester Gebeliklerde Subklinik Tiroid Fonksiyon Bozuklukları ve Obstetrik Sonuçlar Üzerine Etkisi (Subclinical Thyroid Dysfunction In The First Trimester And Effects On Obstetric Outcomes) Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2016; Volum:13, Sayı:4, Sayfa: 143-147 Sedef KABACA, Halenur BOZDAĞ, Fatma Bilge Selvi ÖĞÜTCÜOĞLU, Fulya GÖKDAĞLI, Hacer KAVAK, Necati Cihan TANYOLAÇ.
 • Caesarean Scar Ectopic Pregnancy: Discussion of 7 Cases with Literature Reviews Yedi Olgu ile Sezaryen Skar Yeri Gebeliklerinin Literatür Eşliğinde Tartışılması Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst2016;26(3):134-140 Doi: 10.5336/gynobstet.2016-51385 Ahmet GÖÇMEN, Fatma Bilge ÖĞÜTCÜOĞLU, Burcu YILMAZ HANEGE
 • Diagnostic utility of saline infusion doppler sonohysterography in endometrial mass lesions. Pak J Med Sci. 2016 Mar-Apr;32(2):284-8 doi: 10.12669/pjms.322.9452 Ogutcuoglu Bilge, Karadag Cihan, Inan Cihan, Dolgun ZN, Yoldemir A, Aslanova L
 • Abdominal Duvarda Gelişen Nekrotizan Fasiitin Vacum Asiste Closure Sistem İle Tedavisi Treatment of Abdominal Necrotizing Fasciitis With Vacuum Assiste Closure System: Case Report Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst Doi: 10.5336/gynobstet.2015-49300 Fatma Bilge ÖĞÜTCÜOĞLU, Cihan AĞALAR, Burcu YILMAZ HANEGE
 • The frequency and fetomaternal outcomes of early- and late-onset preeclampsia: The experience of a single tertiary center in the bustling metropolis of Turkey; İstanbul Med Med J. 2015; 30(4): 163-169 DOI: 10.5222/MMJ.2015.163 Halenur Bozdağ, Fatma Bilge Öğütcüoğlu, Esra Akdeniz Duran, Sedef Rukiye Kabaca Kılıç,
 • Coexistence of Tubo-Ovarian Abscess with Adnexal Torsion in a Virgin Patient with a History of 10 cm Endometrioma: Case Report 10 cm Endometrioma Öyküsü Olan Bir Virgo Hastada Tuboovaryen Apse ve Adneksiyel Torsiyon Birlikteliği Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst2013;23(1):39-42 Doi: 10.5336/gynobstet. 2012-29939 Erhan KARAALP, Neşe YÜCEL, Fuat DEMİRCİ, Esra AYDIN, Bilge ÖĞÜTÇÜOĞLU, Birgül KARAKOÇ
 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2011 yılı doğumlarının doğum öncesi ve doğum sonrası hemoglobin-hematokrit değerlerinin karşılaştırılması ve anemi insidansı Göztepe Tıp Dergisi 2013;28(2):79-82 Doi: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2013.079 Erhan Karaalp, Neşe Yücel, Bilge Öğütcüoğlu, Gökçen Örgül, Hacer Kavak, Eylem Karaalp
 • Histerektomi Sonrası Gelişen Ovaryan NematodThe Ovarian Nematode After the Hysterectomy: Case Report Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst2013;25(2):121-124 Doi: 10.5336/gynobstet. 2014-38975 Fatma Bilge ÖĞÜTCÜOĞLU, Ahmet GÖÇMEN, Zeliha Leyla CİNEL
 • First Trimester Pregnancy Complicated with Bilateral Ovarian Abscess: Case Report Bilateral Ovaryen Apse ile Komplike Olmuş Birinci Trimester Gebelik Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst2013;23(1):36-38 Doi: 10.5336/gynobstet. 2012-29573 Erhan KARAALP, Neşe YÜCEL, Fatma Bilge ÖĞÜTÇÜOĞLU
YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55