Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2015 Okan Üniversitesi / Profesör
 • 2011 Tıpta Uzmanlık Kurulu Klinik Nörofizyoloji
 • 1995 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji
 • 1988 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2017 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2011 - 2017 Hisar Intercontinental Hospital
 • 1997 - 2011 Haydarpaşa Numune Eeğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 1995 - 1998 Central Hospital
 • 1991 - 1995 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 • 1988 - 1990 Merkez Sağlık Ocağı / Mecburi Hizmet
ÜYELİKLER
 • Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği
 • Türk Nöroloji Derneği
 • Türk Epilepsi ile Savaş Derneği
 • Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği
 • Parkinson Hastalığı Derneği
 • Türk Tabipler Birliği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • The apoptotic actions of platelets in acute ischemic stroke. Mol Biol Rep. Dec;40(12):6721-7, 2013 Cevik O, Adiguzel Z, Baykal AT, Somay G, Sener A.
 • The caregiver Burden and Stroke Prognosis Journal of Neurological Sciences (Turkish), 26(2), 139-152 (2009). Ozge A, Ince B, Somay G, Cakmak ES, Uludüz D, Bulkan M, Tasdelen B, Kaleğası H
 • The Pressure Angle of The Median Nerve As A New Magnetic Resonance İmaging Parameter for The Evaluation of Carpal Tunnel Clinical Neurology And Neurosurgery, 111(1), 28?33 (2009). Somay, G., H. Somay, D. Cevik, F. Sungur ve Z. Berkman
 • N-Hexane İnduced Polyneuropathy: A Clinical and Electrophysiological Follow Up Electromyogr Clin Neurophysiol, 48(2), 103-8 (2008). Misirli, H., F. Mayda Domaç, G. Somay, O. Araal, B. Ozer ve T. Adigüzel
 • Tumor Necrosis Factor Alpha Serum Levels and İnflammatory Response in Acute İschemic Stroke Neurosciences, 12(1), 25-30 (2007). Domaç Mayda, F., G. Somay, H. Mısırlı ve N.Y. Erenoglu,
 • Plasma Adrenomedullin in Acute Ischemic Stroke? Neurosciences, 12(4), 447-449 (2007). Somay, G., G. Uşak Halaç, E. Uslu ve S. Aydın
 • Trigeminal Neuralgia, Hemimasticatory Spasm in A Patient with Parry-Romberg Syndrome? Case Rep Clin Pract Rev, 8, 327-330 (2007). Somay, G., H. Somay Ve P. Tektürk,
 • Neuromuscular Status of Thyroid Diseases: A Prospective Clinical and Electrodiagnostic Study Electromyogr Clin Neurophysiol, 47(2), 67-78 (2007). Somay, G., B. Oflazoğlu, O. Us ve A. Surardamar
 • Cerebrovascular Risk Factors and Stroke Subtypes in Different Age Groups: A Hospital Based Study?, Turkish Journal of Medical Sciences, 36(1), 23-29 (2006). Somay, G., P. Topaloğlu, H. Somay, Ö. Araal, G. Uşak Halaç ve M. Bulkan
 • Median SEP and Blink Reflex in Thyroid Diseases Electromyogr Clin Neurophysiol, 46(6), 365-70 (2006). Oflazoglu, B., G. Somay, O. Us, A. Surardamar ve T. Tanridag

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55