Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
MENU
ÖZGEÇMİŞ
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2014 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi
 • 2008 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2018 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2015 - 2018 Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği
 • 2008 - 2014 İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı
BİLİMSEL YAYINLAR
 • SurgicalDrains in ChronicSubduralHematomaSurgery: FromtheCheapesttotheMostExpensiveDrains World Neurosurgery. 2018 Apr; 112:284-286 Sarica C, Ozgunduz A, Ucler N, Dolaş I, Kiline S
 • Cerebrospinalfluidleakagefromtheumbilicus: Case reportandliteratürereview lnt J Surg Case Rep. 2016;20:60-2 Dolaş I, Apaydin HO, Yucetas SC, Uçar MD, Kiline S, Ucler N
 • Primer İzole Total SerebellarAgenezi: Yetişkin Bir Hastanın Olgu Sunumu ve Literatür Taraması Türk NöroşirurDerg. 2016;26(3):218-220 Üçler N, Uçar MD, Yücetaş ŞC, Dolaş İ, Kılınç S, Albayrak S
 • Spontanventriküler kanamaya bağlı oluşan hidrosefalide kullanılan drenaj kit türünün mortal it e üzerindeki etkileri Adıyaman Ünv Sağlık Bilim Derg. 2015;l(l):19-22 Yücetaş CŞ, Üçler N, Dolaş İ, Uçar MD, Ehi Y, Altun Y, Kılınç S
 • KordoidMenenjiom: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi Türk NöroşirDerg. 2014;24(3):306-312 Araş Y, Sabancı PA, Boyalı O, Aydoseli A, Dolaş İ, Özdemir Ö, Bilgiç MB, İzgi Nİ
 • Anteriorsacralmeningocele in a patientwithcurrarinosyndrome as a cause of ileus British journal of neurosurgery. 2013 Dec;27(6):833-5 Aydoseli A, Akcakaya MO, Araş Y, Dolaş I, Yanar H, Sencer A
 • Subarachnoid-pleuralfıstula in a child: Thecauseandtreatment Pediatrini. 2012 Dec;54(6):929-31 Karabayır N, Demirkol D, Al 10, Dolaş I, Sencer A
 • Kafa Travmalı Hastalarda Epidemiyolojik Çalışma Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2009;15(2): 159-163 Karasu A, Sabancı PA, Cansever T, Hepgül KT, İmer M, Dolaş İ, Taviloğlu K
Size nasıl yardımcı olabiliriz?