Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 1998 İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü / Profesör
 • 1991 İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü / Doçent
 • 1990 İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi
 • 1984 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • 1978 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2008 - 2008 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı
 • 2005 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 1998 İstanbul Ün. Onkoloji Enstitüsü Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı
 • 1994 - 2001 İstanbul Ün. Onkoloji Enstitüsü Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı
 • 1994 - 1995 Pittsburg Üniversitesi Childrens Hospital of Pittsburg, Periferal Kök Hücre Nakli ve Klinik Laboratuvar Çalışmaları
 • 1993 - 1994 Texas Üniversitesi M.D. Anderson Kanser Merkezi
 • 1993 - 1994 The University of Texas, M.D. Anderson Cancer Center, Houston, Texas, A.B.D. / Moleküler Genetik
 • 1992 İstanbul Ün. Onkoloji Enstitüsü Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı
 • 1992 - 1992 Texas Üniversitesi M.D. Anderson Kanser Merkezi
 • 1992 - 1993 The University of Texas, M.D. Anderson Cancer Center, Houston, Texas, A.B.D / Pediatrik Onkoloji
 • 1991 - 1998 İstanbul Ün. Onkoloji Enstitüsü Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı
 • 1990 - 1993 İstanbul Ün. Onkoloji Enstitüsü Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı
 • 1988 - 1989 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı
 • 1987 - 2008 İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı
 • 1984 - 1987 Giresun Devlet Hastanesi
 • 1984 - 1988 Giresun Devlet Hastanesi
 • 1979 - 1984 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Uzmanlık eğitimi
ÜYELİKLER
 • Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği (TPOG)
 • Türk Onkoloji Derneği
 • International Society of Pediatric Oncology (SIOP)
 • American Society of Clinical Oncology (ASCO)
 • The European Society for Medical Oncology (ESMO)
 • Türk Aids Derneği
 • Fulbright Derneği
 • Türk Hematoloji Derneği
 • İstanbul Çocuk Onkoloji Grubu (İÇOG)
 • İstanbul Pediatrik Febril Nötropeni Grubu (IPFEN)
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Chemotherapy in the Management of Nasopharyngeal Carcinoma in Childhood and Early Adolescence Ayan İ. In Oncopedia Rare Tumors chapter 5, Aug, 2009
 • Malignant ovarian germ cell tumors : a single-institution experience. J Clin Oncol 2009;32(2): 191-6 Cicin İ, Eralp Y, Saip P, Ayan İ, Kebudi R, İyibozkurt C, Tuzlalı S, Görgün Ö, Topuz E.
 • Case report: POEMS Syndrome in childhood. Journal of Pediatric Hematology/Oncology. 30(3):235-238, 2008 Şevketoğlu E, Hatipoğlu S, Ayan İ, Öner D, Salihoğlu B.
 • Survival analysis and the effects of prognostic factors in patients treated for osteosarcoma. Acta Orthop Traumatol Turc 41(3) : 211-219, 2007 Özger H, Eralp L, Atalar AC, Toker B, Ayan İ, Kebudi R, Bağbek S, Başaran M, Ağaoğlu F, Dizdar Y, Bilgiç B.
 • The prognostic significance of angiogenesis and the effect of vascular endothelial growth factor on angiogenic process in Wilms tumour. Pathology 38(5):408-14, 2006 Özlük Y, Kılıçaslan I, Güllüoğlu MG, Ayan İ, Uysal V.
 • Adult clear cell sarcoma of the kidney: A case report. BMC Urol 6:11, 2006 Kural AR, Onal B, Özkara H, Cakarır C, Ayan İ, Ağaoğlu F.
 • Are serum levels of CD 44 relevant in children with pediatric sarcoma? Pediatr Blood Cancer 46: 62-65, 2006 Kebudi R, Ayan İ, Yasasever V, Demokan S, Görgün Ö.
 • Hypertrophic osteoarthropathy and intrathorasic Hodgkin''s disease in children. Leukemia Research 30:899-902, 2006 Kebudi R, Ayan İ, Görgün Ö, Ağaoğlu F Y, Dizdar Y, Darendeliler E.
 • Effect of GM-CSF mouthwashes on chemotherapy induced oral mucositis. Görgün, Ö., Kebudi, R., ., Çamlıca, H., Nogay, H., Ayan, İ. Medical and Pediatric Oncology 35: 337 (Abstract U-44), 2000

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55