Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2012 Quatela Plastik Cerrahi Merkezi, Yüz Estetik ve Rekonstrüksiyon Bölümü Rochester, NY ABD
 • 2012 Johns Hopkins Hastanesi, Otolarengoloji Departmanı, Yüz Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümü Baltimore, MD, ABD
 • 2012 Virginia Mason Hastanesi, Otolarengoloji Departmanı Yüz Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümü Seattle, ABD
 • 2012 Larrabee Yüz Plastik Cerrahi Merkezi Seattle, WA, ABD
 • 2011 Regensburg Üniversitesi, Otorinolarengoloji, Bas ve Boyun Cerrahi Departmanı Yüz Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümü Regensburg, Almanya
 • 2010 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları
 • 2003 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1997 Kadıköy Anadolu Lisesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2013 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2010 - 2012 Siirt Devlet Hastanesi, KBB Bölümü / Baş ve Boyun Cerrahisi Uzman Doktor
ÜYELİKLER
 • İstanbul Tabipler Odası
 • Avrupa Yüz Plastik Cerrahisi Akademisi -Web Komitesi
 • Türk Yüz Plastik Akademisi Resmi internet sitesi koordinatörü
 • Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
 • İstanbul Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanları Derneği
 • Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Asyalı Göz Kapağı. Yüz cerrahi anatomisi. Lippincott Williams ve Wilkin. Philidelphia 3. Basım - Baskıda. Emre IE.
 • Yaşlanan yüz, bir genel bakış - Etiyoloji, değerlendirme ve yönetimi. Otolarengolojist 2013; 6(3): 26-32 Emre IE, Çakmak O.
 • MR ile değerlendirerek dil köküne yapılan radyofrekans ablasyonun etkisi. Nobel Medicus 2012 8:1; 95-99 Civelek S, Peker U, IE Emre, Çakır B, Turgut S.
 • Yüz Plastik Cerrahi Arşivlerinin Özeti. Arch Yüz Plastik Cerrahi. 2012;14(5):311 Emre IE.
 • Uyku endoskopisiyle konvansiyonel sürekli pozitif havayolu basıncı ile sürekli pozitif havayolu basıncı ile titrajin karşılaştırılması. Laryngoscope. 2011 Aralık 6. Civelek S, Emre IE, Dizdar D, Çuhadaroğlu C, Ekşioğlu BK, Eraslan AK, Turgut S.
 • Ön üçüncüsüne uygulama ile tüm alt konkaya uygulanan radyofrekansin karşılaştırılması. 2010 Ekim;37(5):589-93. Civelek S, Özçelik M, Emre IE, Çakır BO, Turgut S.
 • Mallampati ve Muller manevrasının uyku endoskopisiyle karşılaştırılması. Otolarengoloji- Baş ve Boyun Cerrahisi. Ağustos 2010 Ek 2, 143:2; 45-46 İsmet E, Civelek S, Özçelik M, Turgut S, Karacı BE.
 • OUAS cerrahisi için dil koku radyofrekans uygulamasına dair bulgularımız. Otolarengoloji Türk Arşivleri 2010-11 Ş.Civelek, M.Özçelik, IE.Emre, D.Dizdar, S.Turgut, İ.Ercan
 • Bir pilot çalışması: OUA tedavisi için Glide Scope Video laringoskop yardımı ile dil koku radyofrekans uygulaması. Otolarengoloji Dergisi - Baş & Boyun Cerrahisi. 2010 J Otolarengoloji Baş Boyun Cerrahisi 2010 Ağustos;39(4):329-34. Civelek S; Çakır BO; Emre I; Özçelik M; Turgut S.
 • Akustik travma tedavisinde pentoksifilin''in yeri: deneysel hayvan çalışması. KBB postası. 2004 Temmuz-Ağustos; 14:3:1-6 Şentürk T, Ercan I, Çakır BO, Emre IE, Turgut S.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55