Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2018 Acıbadem Üniversitesi / Profesör
 • 2016 Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyesi / Halen
 • 2016 Acıbadem Üniversitesi / Doçent
 • 2011 Tıpta Uzmanlık Kurulu Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi
 • 2007 Doçent
 • 1995 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • 1988 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2014 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2011 - 2012 Dr.Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Kadın Hastalıkları ve Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi uzmanı
 • 2006 - 2011 Dr.Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Kliniği / Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
 • 2005 - 2006 Dr.Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Perinatoloji Kliniği / Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
 • 1996 - 2005 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
 • 1995 - 1996 Kazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi / Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
 • 1989 - 1995 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı / Doktor, Araştırma Görevlisi
 • 1988 - 1989 Hakkari 1 no?lu Merkez Sağlık Ocağı / Pratisyen Hekim
ÜYELİKLER
 • Servikal Patolojiler ve Kolposkopi Derneği
 • Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi)
 • European Society of Gynecological Oncolog
 • Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Protective effect of caffeic acid phenethyl ester (CAPE) on ischemia?reperfusion injury in rat ovary. Int. J. Morphol. 35(1):141-147 (2017) Görkem, Ü.; Togrul, C.; Sahin, I.; Coskun, B.; Ozat, M.; Güngör, T., Deveci, E.
 • Heterotopic brain tissue on the face and neck in a neonate: a rare case report and literature review J. Matern. Fetal. Neonatal Med. 26(6), 619-21 (2013) Kurban Y., Sahin I., Uyar I., Deveci S., Gul D.
 • Complete lymph node dissection: is it essential for the treatment of borderline epithelial ovarian tumors? Gynecol. Obstet. 283 (4), 879-84 (2011). Kanat-Pektas M, Ozat M, Gungor T, Sahin I, Yalcin H, Ozdal B.
 • Treatment of recurrent vulvar Paget disease with imiquimod cream: a case report and review of the literature Arch. Gynecol. Obstet. 283 (1), 97-101 (2011) Tonguc, E., Güngor, T., Var T., Ozat, M., İ. Sahin I, Sirvan L
 • Assessment of the predictivity of preoperative serum CA 125 in the differential diagnosis of uterine leiomyoma and uterine sarcoma in the Turkish female population Eur. J. Gynaecol. Oncol. 30 (4), 412-4 (2009). Yılmaz N., İ. Şahin, S.Kılıç, E. Özgü, T. Güngör, U. Bilge.
 • Cesarean delivery rates in adolescent pregnancy Eur. J. Contracept. Reprod. Health Care, 10, 119-122 (2005) Zeteroğlu, Ş., İ. Şahin, ve K. Göl
 • Cytogenetic abnormalities in serous papillary adenocarcinoma of the ovary Eur. J. Gynaecol. Oncol. 25, 585-586 (2004). Şahin, İ., Z. Yılmaz, F.İ. Şahin
 • Dysmenorrhea treatment with a single daily dose of rofecoxib Int. J. Gynecol. Obstet., 83, 285-291 (2003) Şahin, İ., F. Saraçoğlu, Y. Kurban ve B. Türkkanı
 • Endometrial patterns and endocrinologic characteristics of asymptomatic menopausal women Gynecol. Endocrinol., 15, 63-67 (2001). Göl, K., F. Saraçoğlu, A. Ekici, İ. Şahin, C. Atalay ve B. Türkkanı
 • Nucleated red blood cells as a marker in acute and chronic asphyxia Int. J. Gynecol. Obstet., 71, 113-118 (2000) Saraçoğlu, F., İ. Şahin, E. Eser, K. Göl ve B. Türkkanı
 • Effects of estrogen and alendronate on sister chromatid exchange (SCE) frequencies in postmenopausal osteoporosis patients Int. J. Gynecol. Obstet., 71, 49-52 (2000) Şahin, F.İ., İ. Şahin, M. A. Ergün ve Ö. F. Saraçoğlu
 • The predictive value of fetal acoustic stimulation J. Perinatol., 19, 103-105 (1999) Saraçoğlu, F., K. Göl, İ. Şahin, B. Türkkanı ve C.Öztopçu
 • Treatment of bacterial vaginosis with oral or vaginal ornidazole, secnidazole and metronidazole Int. J. Gynecol. Obstet., 62, 59-61 (1998). Saraçoğlu, F., K. Göl, İ. Şahin, B. Türkkanı, C. Atalay ve C.Öztopçu
 • Bone loss rate in lumbar spine: A comparison between natural and surgically induced menopause Int. J. Gynecol. Obstet., 55, 153-159 (1996) Yıldız, A., İ. Şahin, K. Göl, Z. Taner, A. Ulutürk ve K. Biberoğlu
 • The incidence of congenital malformations in a Turkish population Int. J. Gynecol. Obstet., 55, 117-121 (1996) Himmetoğlu, Ö., B. Traş, R. Gürsoy, O. Karabacak, İ. Şahin ve A. Onan
 • Adult extra-renal Wilms tumor Gyn. Obstet. Invest., 40, 141-144 (1995) Gürsoy, R., G. Akyol, B. Traş, H. Güner, İ. Şahin, S. Kurşaklıoğlu ve Ö. Uluoğlu
 • Prevalence of hepatitis B surface antigen among pregnant women in a low-risk population Int. J. Gynecol. Obstet., 44, 125-128 (1994) Erdem, M., İ. Şahin, A. Erdem, R. Gürsoy, A. Yıldız ve H. Güner

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55