Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2011 Tıpta Uzmanlık Kurulu Perinatoloji
 • 1998 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Perinatoloji Ünitesi / Profesör
 • 1992 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Perinatoloji Ünitesi / Doçent
 • 1989 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Perinatoloji Ünitesi / Yardımcı Doçent
 • 1985 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • 1980 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2012 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2000 - 2003 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı / Anabilim Dalı Başkanı
 • 1994 - 1994 Prenatal Unit, Division of Maternal and Fetal Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology Yale School of Medicine, New haven, Connecticut, USA
 • 1991 - 1991 Fetal Tıp Ünitesi, Harris Birthright Research Center for Fetal Medicine, King''s College School of Medicine Department of Obstetrics and Gynecology, Londra, İngiltere
 • 1987 - 1987 SB Ankara 13 No''lu Mamak Aile Planlaması ve Ana Çocuk Sağlığı Merkezi / Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
 • 1987 - 1989 Zübeyde Hanım Doğumevi / Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
 • 1985 - 1987 Gülhane Askeri Tıp Akademisi / Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Tabip Asteğmen, Tabip Teğmen
 • 1985 - 1985 Sıhhıye Yedek Subay Okulu, Etimesgut
 • 1981 - 1985 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı / Araştırma Görevlisi
ÜYELİKLER
 • International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology
 • American Institute of Ultrasound in Medicine "Senior Member"
 • Obstetrik ve Jinekoloji Ultrasonografi Derneği
 • Perinatoloji Derneği
 • Tıbbi Ultrasonografi Derneği
 • Neonatoloji Derneği
 • Spina Bifida Derneği
 • Pediatrik ve Perinatal Patoloji Derneği
 • Türk Jinekoloji ve Obstetri (TJOD) Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Fetal arterial and venous Doppler in growth restricted fetuses for the prediction of perinatal complications Turk J Pediatr. 2010 Jul-Aug;52(4):384-92. Ozyuncu O, Saygan-Karamursel B, Armangil D, Onderoglu LS, Yigit S, Velipasaoglu M, Deren O.
 • Perinatal outcomes of fetal abdominal cysts and comparison of prenatal and postnatal diagnoses. Fetal Diagn Ther. 2010;28(3):153-9 Ozyuncu O, Canpolat FE, Ciftci AO, Yurdakok M, Onderoglu LS, Deren O
 • Perinatal features and umbilical cord blood gases in newborns complicated with nuchal cord. Turk J Pediatr. 2008 Sep-Oct;50(5):466-70. Onderoglu LS, Dursun P, Durukan T.
 • Hyperprolactinemia of pregnancy is not associated with increased in vivo platelet activity and shortened in vitro bleeding times. Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2006 Apr;114(4):188-91. Atmaca A, Gurlek A, Dagdelen S, Erarslan N, Buyukasik Y, Gultekin M, Karamursel BS, Onderoglu L.
 • Perinatal outcomes of spontaneous twins compared with twins conceived through intracytoplasmic sperm injection. J Perinat Med. 2006;34(2):132-8. Saygan-Karamursel B, Teksam O, Aksu T, Yurdakok M, Onderoglu L.
 • High frequency of thrombophilic disorders in women with recurrent fetal miscarriage. Clin Exp Obstet Gynecol. 2006;33(1):50-4. Onderoglu L, Baykal C, Al RA, Demirtas E, Deren O, Gurgey A.
 • Placental apoptosis in pregnancies with intrauterine meconium passage. Am J Perinatol. 2005 Apr;22(3):133-8. Korkmaz A, Tekinalp G, Oran O, Yurdakok M, Yigit S, Caglar M, Akcoren Z, Onderoglu L, Uckan D.
 • Results and lessons learned from a small medical abortion clinical study in Turkey. Contraception. 2004 Nov;70(5):401-6. 19. Akin A, Blum J, Ozalp S, Onderoglu L, Kirca U, Bilgili N, Kocoglu G, Philip N, Winikoff B.
 • Placental microcirculation of intrauterine growth retarded fetuses: scanning electron microscopy of placental vascular casts. Arch Gynecol Obstet. 2004 Sep;270(2):99-103. Epub 2003 Jun 28. Baykal C, Sargon MF, Esinler I, Onderoglu S, Onderoglu L.
 • Circulating biomarkers of oxidative stress in complicated pregnancies. Arch Gynecol Obstet. 2003 Feb;267(4):189-95. Epub 2002 Oct 15. Orhan H, Onderoglu L, Yucel A, Sahin G.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55