Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2016 İstanbul Medipol Üniversitesi / Doçent
 • 2014 İstanbul Medipol Üniversitesi / Yardımcı Doçent
 • 2007 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ortopedi ve Travmatoloji
 • 1998 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2017 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2016 - 2017 Bahçelievler Medical Park Hastanesi
 • 2013 - 2016 İstanbul Medipol Üniversitesi
 • 2010 - 2013 Özel Safa Hastanesi
 • 2007 - 2010 Van Askeri Hastanesi
ÜYELİKLER
 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi
 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği
 • Türkiye Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği
 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Are chondrocytes damaged when rheumatologic inflammation is suppressed? Drug Chem Toxicol. 2017 Jan;40(1):13-23. doi: 10.3109/01480545.2016.1166249. Epub 2016 Apr 15. Guzelant AY, Isyar M, Yilmaz İ, Sirin DY, Cakmak S, Mahirogullari M.
 • Are We Economically Efficient Enough to Increase the Potential of in Vitro Proliferation of Osteoblasts by Means of Pharmacochemical Agents? Open Orthop J. 2016 Sep 9;10:420-430. eCollection 2016. Isyar M, Gumustas SA, Yilmaz I, Sirin DY, Tosun HB, Mahirogullari M.
 • Chondrocyte proliferation, viability and differentiation is declined following administration of methylphenidate utilized for the treatment of attentition deficit/hyperactivity disorder. Hum Exp Toxicol. 2016 Nov 11. pii: 0960327116678294. [Epub ahead of print] Gumustas F, Yilmaz I, Sirin DY, Gumustas SA, Batmaz AG, Isyar M, Akkaya S, Mahirogullari M.
 • Is there a treatment protocol in which platelet-rich plasma is effective? J Orthop. 2016 Jul 2;13(4):316-21. doi: 10.1016/j.jor.2016.06.027. eCollection 2016 Dec. Yilmaz I, Akkaya S, Isyar M, Batmaz AG, Guler O, Oznam K, Ugras A, Mahiroğullari M.
 • A practical way to prepare primer human chondrocyte culture. J Orthop. 2016 Apr 1;13(3):162-7. doi: 10.1016/j.jor.2016.03.008. eCollection 2016 Sep. Isyar M, Yilmaz I, Yasar Sirin D, Yalcin S, Guler O, Mahirogullari M.
 • Prone versus supine position during surgery for supracondylar humeral fractures. J Orthop Surg (Hong Kong). 2016 Aug;24(2):167-9. Guler O, Mutlu S, Isyar M, Mutlu H, Cerci H, Mahirogullari M.
 • An Undescribed Monteggia Type 3 Equivalent Lesion: Lateral Dislocation of Radial Head with Both-Bone Forearm Fracture. Case Rep Orthop. 2016;2016:8598139. doi: 10.1155/2016/8598139. Epub 2016 Apr 3. Kara A, Kayaalp ME, İşyar M, Sever C, Malkoç M, Mahiroğulları M.
 • A retrospective analysis on the correlation between hip pain, physical examination findings, and alpha angle on MR images. J Orthop Surg Res. 2016 Nov 15;11(1):140. Guler O, Isyar M, Karataş D, Ormeci T, Cerci H, Mahirogulları M.
 • Assessing the negative impact of phenyl alkanoic acid derivative, a frequently prescribed drug for the suppression of pain and inflammation, on the differentiation and proliferation of chondrocytes. J Orthop Surg Res. 2016 Jun 30;11(1):70. doi: 10.1186/s13018-016-0406-x. Gumustas SA, Yilmaz İ, Isyar M, Sirin DY, Batmaz AG, Ugras AA, Oznam K, Ciftci Z, Mahirogullari M
 • Systematic Evaluation of Drug-Loaded Hydrogels for Application in Osteosarcoma Treatment. Curr Pharm Biotechnol. 2016;17(10):866-72. Review. Ali Gumustas S, Isyar M, Topuk S, Yilmaz I, Oznam K, Onay T, Ofluoglu O, Mahirogullari M.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55