Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2002 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi
 • 1996 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2020 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2019 - 2020 Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 2011 - 2019 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Genel Cerrahi Kliniği
 • 2006 - 2011 Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Genel Cerrahi Kliniği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Extraction of a foreign bodv from the breast using radio-guided occult lesion localization (ROLL) metallic foreign bodv in the breast European Journal of.... 2017 - ncbi.nlrh.nih.gov F Dal, H Ökmen, MK Yılmaz, S Sarı
 • Acute Abdomen Due to Uncontrolled Use of Warfarin: Spontaneous Intra-abdominal Haseki Tip, 2017 - cms.galenos.com.tr F Dal, H Ökmen, T Erginel, MK Yılmaz
 • The relationship between diverticula and low-grade mucinous neoplasm of the appendix. Does the diverticulum play a role in the development of of periappendicular mucin deposition or pseudomyxoma peritonei? Polish Journal of Pathology Volume 67, Issue 4, 2016, Pages 376-383 Pasaoglu, E. Leblebici, C., Okcu, O., Boyaci, C., Dursun, N., Yardimci, A.H., Kucukyilmaz, M.
 • Prospective randomized clinical trial of Jean Rives technique versus laparoscopic TEP repair for primary inguinal hernia: 10-year follow-up Hernia 2015 Jun;19(3):383-7. doi: 10.1007/s10029-015-1350-0. Tomaoglu K, Sarı YS, Bektas H, Koc O, Gunes E, Uzum G, Kucukyılmaz M.
 • Giant malignant Phyllodes Tumor. Surg Chron 2014; 19(3):153-155. Uzum G, Tomaoglu K, Kucukyilmaz M, Duzkoylu Y, Koc O, Sari YS, Kelten C.
 • Primary splenic hydatid cyst Surgical Chronicles Volume 19, Issue 1, January-March 2014, Page Duzkoylu, Y., Koc, O., Sari, Y.S., Kucukyilmaz, M.
 • Akut Appandisit, İnoperabl Mide Kanseri Metastazının İlk Bulgusu Olabilir mi? Turk J Colorectal Dis . 2013; 23(4): 201-204 . Deniz Necdet Tihan, Gülçin Hepgül, Meltem Küçükyılmaz, Olgun Öztürk, Hakan Güven, Aysel Çağlar
 • The Identification of Recurrent Laryngeal Nerve by Injection of Blue Dye into the Inferior thyroid Artery in Elusive Locations J Thyroid Res. 2013; 2013: 539274. Gulcin Hepgul, Meltem Kucukyilmaz, Oguz Koc, , Yigit Duzkoylu, Yavuz Selim Sari, and Yesim Erbil
 • Amyloid goiter associated with amyloidosis secondary to rheumatoid arthritis Case Rep Med 2013; 2013:792413. doi: 10.1155/2013/792413. Uzum G, Kaya FO, Uzum AK, Kucukyilmaz M, Gunes ME, Duzkoylu Y, Leblebici C, Koc O, Sari YS.
 • Is it necessary to obtain gastric biopsies from every patient undergoing gastroscopy? Histological results in 2486 patients with reported ''normal gastroscopy'' Surg Chron 2013; 18(4): 206-208. Gunes ME, Kucukyilmaz M, Uzum G, Duzkoylu Y, Koc O, Sari YS, Tunali V, Pasaoglu E.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55