Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2016 Kalp Nakli ve Yapay Kalp Destek cihazları alanında University of California, San Diego School of Medicine''nda Observertional Fellowship
 • 2015 Pulmoner Tromboendarterektomi alanında University of California, San Diego School of Medicine''nda Observertional Fellowship
 • 2007 Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi
 • 2001 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2017 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2015 - 2017 Bahçesehir Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 2013 - 2015 Medical Park Gebze Hastanesi
 • 2010 - 2013 Memorial Ataşehir Hastanesi
 • 2009 - 2010 Mersin Toros Devlet Hastanesi
 • 2008 - 2009 GATA Haydarpaşa Askeri Hastanesi
 • 2002 - 2003 Haseki Devlet Hastanesi
ÜYELİKLER
 • Society of thoracic surgeons (STS)
 • Fleboloji Derneği
 • Europan Society of Vascular Surgery (ESVS)
 • European Association of Cardio-thoracic surgery (EACTS)
 • Ulusal Vasküler & Endovasküler Cerrahi Derneği
 • Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Retrograde Popliteal Access to Percutaneous Peripheral Intervention for Chronic Total Occlusion of Superficial Femoral Arteries Vase Endovascular Surg. 2017 Jan 1:1538574417698902. doi: 10.1177/1538574417698902 Dumantepe M.
 • What are the Prevalence of Abdominal Aortic Aneurysm in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Diseases and the Characteristics of These Patients Eurasian J Med. 2017 Feb;49(l):36-39 Akturk UA, Kocak ND, Akturk S, Dumantepe M, Sengul A, Akcay MA, Akbay MO, Kabadayi F, Ernam D.
 • The effect of Angiojet rheolytic thrombectomy in the endovascular treatment of lower extremity deep venous thrombosis Phlebology. 2017 Jan 1:268355517711792. doi: 10.1177/0268355517711792 Dumantepe M, Uyar I.
 • Efficacy of intralesional recombinant human epidermal growth factor in chronic diabetic foot ulcers. Growth Factors 2015 Apr;33(2):128-32. doi: 10.3109/08977194.2015.1031898. Dumantepe M, Fazliogullari O, Seren M, Uyar I, Basar F.
 • Percutaneous mechanical thrombectomy with retrograde popliteal approach for the treatment of acute femoropopliteal stent occlusion. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg. 2015; 23(4): 748-752. doi:10.5606/tgkdc.dergisi.2015.11660 Dumantepe M, Seren M, Fazliogullari O, Kucukaksu S.
 • The combined use of pumpless extracorporeal lung assist and continuous arteriovenous hemofiltration with citrate anticoagulation in polytrauma patients. Intensive Care Med. 2015 Nov:41(ll):2024-5. doi: 10.1007/sOO 134-015-4019-3. Atalan HK, Gucyetmez B, Dumantepe M, Berktas M, Denizalti TB, Tarhan IA, Ozler A.
 • Successful Recanalization of Superior Mesenteric Artery Thrombotic Occlusion with Percutaneous Aspiration Thrombectomy. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg 2015; 23(2): 349¬353. Mert Dumantepe, Osman Fazliogullari, Mustafa Seren, Ibrahim Uyar, Suha Kucukaksu
 • Treatment of complex atherosclerotic femoropopliteal artery disease with a self-expanding interwoven nitinol stent: Midterm results. Vascular. 2015 Feb 16. pii: 1708538114568884. Dumantepe M, Seren M, Fazliogullari O, Ayoglu U, Teymen B.
 • Combined treatment with endovenous laser ablation and compression therapy of incompetent perforating veins for treatment of recalcitrant venous ulcers. Phlebology. 2015 Jun 30. pii: 0268355515594075. Seren M, Dumantepe M, Fazliogullari O, Kucukaksu S
 • Upper Extremity Deep Vein Thrombosis after In Vitro Fertilization Treated with Ultrasound Accelerated Catheter Directed Thrombolysis. Cardiovascular Surgery and Interventions. Accepted 27 Nov 2014 Mert Dumantepe, Burak Teymen, Osman Fazliogullari, Ibrahim Uyar.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55