YENİ NORMAL SÜREÇTEKİ UYGULAMALARIMIZI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN
Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
MENU
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2003 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • 1995 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2010 Özel Memorial Hastanesi ÜYTE Eğitim Merkezi / Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları Eğitimi
 • 2005 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2004 - 2010 Muayenehane
 • 1998 - 2003 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı /Araştırma Görevlisi
 • 1996 - 1997 TC Kara Kuvvetleri / Tabip Yedek Subay
ÜYELİKLER
 • TSRM Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği
 • Türk Tabipleri Birliği
 • Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Postpartum Kanamanın Önmenmesinde Profilaktik Misoprostol Kullanımı Randomize Klinik Çalışma 7. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi 2005. Uncu G, Omak M, Karahasan M, Yılmaz A.
 • Sezaryen Skarında Endometriozis: Üç Olgu Sunumu 7. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi 2005. Karahasan M, Karahasan A, Divanlı E, Soylu R, Kozalı H.
 • İkinci Trimesterde İzole Fetal Koroid Pleksus Kistleri MN Klinik Bilimler&Doktor 2004; 10(1):77-81. Kimya Y, Karahasan M.
 • Post Menopozal Osteoporozda Tibolon ve Alendronat Kombinasyonunun Etkinliği 4. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 2004. Karahasan M, Develipğlu O, Cengiz C, Karahasan A.
 • Yardımcı Üreme Teknikleri ile Elde Edilen Gebeliklerde Obstetrik Sonuçlar V. Türk - Alman Jinekoloji Derneği ve II. Reproductive Medicine Tartışmalı Konular ve Çözümler Ortak Kongresi 2003. Tüfekçi M, Ozan H, Karahasan M, Ozdil M.
 • Riskli Gebe Populasyonunda Fetal Kardiyak Hiperekojen Odağın Klinik Önemi Kadın Doğum Dergisi 2003; 1(4):262-265. Kimya Y, Karahasan M.
 • Postmenopozal Dönemdeki Hastalarda Pipelle Kanül ile Endometrial Biyopsi Sonuçları 2nd International & 5th National Congress on Menopause & Osteoporosis 2002. Uncu G, Karahasan M, Uncu Y, Özerkan K, Tüfekçi M.
YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55