Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2014 Catholic University of Rome Gemelli Hospital Department of Orthopedics and Traumatology / Travelling Fellow
 • 2011 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji
 • 2005 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2020 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2013 - 2018 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD / Yrd. Doç. Dr.
 • 2012 - 2013 T.C. Sağlık Bakanlığı Tokat Devlet Hastanesi / Uzman Dr.
 • 2006 - 2012 T.C. Sağlık Bakanlığı Tokat Devlet Hastanesi / Arş. Gör. Dr.
ÜYELİKLER
 • European Society for Surgery of the Shoulder and the Elbow
 • European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy
 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği
 • Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği
 • Türk Omuz Dirsek Cerrahisi Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Dysplasia epiphysealis hemimelica of the lower limb Skeletal Radiol. Jan;46(1):111-115. (2017) RY.Celikyay, F.Celikyay, E.Bilgic, M.Asci, RD.Koseoglu
 • Autologous blood injection works for recalcitrant lateral epicondylitis Balkan Med J. Mar;33(2):216-20. doi: 10.5152/balkanmedj.2016.16807. (2016) B.Bostan, O.Balta, M.Asci, K.Aytekin, E.Eser
 • Chondroid syringoma of the hypothenar region Balkan Med J. Mar;33(2):243-4. doi: 10.5152/balkanmedj.2015.151027. (2016) F.Markoç, B.Bostan, RD.Köseoğlu, AB.Arıkan, M.Asci
 • Concurrent AC joint dislocation, coracoclavicular ligament rupture and coracoid base fracture Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc, Jul;24(7):2206-8 doi: 10.1007/s00167-015-3524-9 (2016) M.Asci, T.Gunes, E.Bilgic, MB.Eren
 • Kubitus varus deformitesinde dome osteotomi sonuçlarımız Turkiye Klinikleri J Med Sci;35(3):157-65 doi: 10.5336/medsci.2015-43719 (2015) K.Aytekin, B.Bostan, O.Balta, R.Kurnaz, M.Asci, E.Bilgiç, T.Güneş, Ü.Erkorkmaz
 • Evaluation of mobile bearing unicompartmental knee arthroplasty, opening wedge and dome type high tibial osteotomies for knee arthritis Acta Orthop Traumatol Turc, 49(3), 280-287. doi: 10.3944/AOTT.2015.14.0320 (2015) İ.Tuncay, K.Bilsel, M.Elmadağ, ÖF.Erkoçak, M.Asci, C.Şen,
 • Rotator cuff-quality of life scale: adaptation to Turkish Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc, 23(2):603-7. doi: 10.1007/s00167-014-3401-y (2015) T.Gunes, U.Erkorkmaz, R.Kurnaz, E.Bilgic, M.Asci
 • Melatonin ve kafeik asit fenetil esterin iskemik şartlarda kırık iyileşmesi üzerine etkisi: Deneysel çalışma Acta Orthop Traumatol Turc, 48(3), 339-345 (2014) M.Erdem, D.Gülabi, M.Asci, B.Bostan, T.Günes, R.D.Koseoglu
 • Using fibula as a reference can be beneficial for the tibial component alignment after total knee arthroplasty, a retrospective study Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc, 2014 March M.Erdem, D.Gulabi, G.S.Cecen, C.C.Avci, M.Asci, F. Saglam
 • Total Diz Artroplastisinde Parsiyel Tibial Çimentolama Tekniği: En Az 5 Yıllık Takip Sonuçları Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013;5 (1):16-21 M.Asci, B.Bostan, T.Gunes, F.Tas, E.Bilgic

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55