Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2018 Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi
 • 2010 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları
 • 1999 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2018 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2010 - 2010 Erbaa Devlet Hastanesi Uzman Hekim
 • 2010 Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi / Kulak Burun Boğaz
 • 2003 - 2004 Erzurum Ulaştırma Komutanlığı
 • 2001 - 2004 Yeniköy 1 Nolu Sağlık Ocağı
 • 1999 - 2001 Pınarbaşı Devlet Hastanesi
ÜYELİKLER
 • Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
 • Yutma Bozuklukları Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Congenital subglottic web and unilateral vocal cord paralysis with asthma and stridor: A case report KBB Uygulamaları 2018;6(2): 1 -3 doi: 10.5606/kbbu.2018.92408 Murat Doğan, İbrahim Hıra, Halil Polat, Altan Kaya, İbrahim Özcan
 • Astım ve Stridor ile Başvuran Subglottic Web ve Tek Taraflı Vokal Kord Paralizisi KBB Uygulamaları 2018;6(2):72-74 doi: 10.5606/kbbu.2018.92408 Doğan Murat, Hira İbrahim, Polat Halil, Kaya Altan, Özcan İbrahim
 • Protective role of misoprostol in prevention of gentamicin ototoxicity International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 96 (2017) 140e 144. Murat Dogan, Halil Polat, Mehmet Yasar, Ali Bayram, Duran Karataş, İbrahim Hira, Ahmet Kale, Fatma Şenel, İbrahim Özcan
 • Michels syndrome: A Case Report from Turkey and Review of Literature Michels Sendromu:Türkiye''den Bir Vaka Sunumu ve Literatür Türkiye Klinikleri J Case Rep doi: 10.5336/caserep.2017-58417 Murat DOĞAN, İbrahim HİRA, Mustafa ŞAHİN, Murat ERDOĞAN, Arzu KARATEPE HAŞHAŞ
 • Diyabet Hastaları Kortikosteroitlerden Fayda Sağlar Mı? Do Diabetic Patients With Bell?s Palsy Benefit From Corticosteroids? Ent Updates 2017;7(3): 149?153 Ali Bayram, Mustafa Şahin, Murat Doğan, Cemil Mutlu. Bell Palsili
 • işitme kaybinin yaşam kalitesine etkisini inceleyen anket çalişmalarina ait bir derleme KBB ve BBC Dergisi 24 (l):33-42, 2016 Doğan Murat, Nemli Nazan, Yüksel Mustafa, Bayramoğlu İsmet, Kemaloğlu Yusuf Kemal
 • Kekeme Çocuklarda Yaşam Kalitesi Bulgulan KBB Uygulamaları 2016;4(2):64-69 doi: 10.5606/kbbu.2016.93063 Doğan Murat, Nemli Nazan, Bayram Ali, Kaya Altan, Yaşar Mehmet
 • Protective role of misoprostol in prevention of Cisplatin ototoxicity. Eur Arch Otorhinolaryngol 2016 Nov;273(l l):3685-3692. Epub 2016 Apr 6 Murat Dogan, Halil Polat, Mehmet Yasar, Altan Kaya, Ali Bayram, , Fatma Şenel, İbrahim Özcan
 • . Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde cerrahi olarak tedavi edilen maksillofasiyal fraktürlerin retrospektif analizi Türk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 5-9 .DOI: 10.5152/tao.2016.1501 Yaşar Mehmet, Bayram Ali, Doğan Murat, Sağit Mustafa, Kaya Altan, Özcan İbrahim, Mutlu Cemil
 • timpanosklerozis ile serum kalsiyum fosfor vitamin D ve parathormon düzeyleri arasındaki ilişki KBB Uygulamaları 2016;4(2):55-59 doi: 10.5606/kbbıı.2016.73792 Doğan Murat, Bayram Ali, Hira İbrahim, Çakir Işil, Özcan İbrahim. Yaygın

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55