Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2020 Pittsburgh Üniversitesi, Thomas E. Starzl Transplantasyon Enstitüsü, Pittsburgh, PA, USA / ASTS Abdominal Organ Nakli Üst İhtisası
 • 2018 Pittsburgh Üniversitesi, Hillman Çocuk Organ Transplantasyon Merkezi, Pittsburgh, PA, USA / Çocuk Abdominal Organ Nakli Üst İhtisası
 • 2011 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi
 • 2003 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2020 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2014 - 2016 Pittsburgh Üniversitesi, Hillman Çocuk Organ Transplantasyon Merkezi, Pittsburgh, PA, USA / Klinik Araştırmacı, Gözlemci
 • 2013 - 2014 Şişli Memorial Hastanesi Organ Nakli Merkezi, İstanbul (Karaciğer Transplantasyonu Eğitimi)
 • 2011 - 2018 Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi ve Yanık Ünitesi, Konya
 • 2011 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara / Uzman Doktor
 • 2009 Kyoto Üniversitesi, Hepatobiliyer ve Pankreas Cerrahisi ve Transplantasyon Ünitesi, Kyoto, JAPONYA / Genel Cerrahi Rotasyonu (3 ay)
ÜYELİKLER
 • SPLIT, Biliary Strictures Working Group
 • International Pediatric Transplant Association (IPTA)
 • Graft Injury Group Observing Long Term Outcome (GIGOLO)
 • Pediatric Liver Unresectable Tumour Observatory (PLUTO)
 • SPLIT, Late Graft Injury Working Group
 • Studies of Pediatric Liver Transplantation (SPLIT)
 • European Society for Organ Transplantation (ESOT)
 • Dergi hakemliği (2015-halen)
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Technique and outcome of domino liver transplantation from patients with maple syrup urine disease: Expanding the donor pool for live donor liver transplantation Clin Transplant. 2019 Nov;33(11) (Cover of the journal). Celik N, Kelly B, Soltys K, Squires JE, Vockley J, Shellmer DA, Strauss K, McKiernan P, Ganoza A, Sindhi R, Bond G, Mazariegos G, Khanna A.
 • Domino liver transplantation for select metabolic disorders: Expanding the living donor pool. JIMD Reports. 2019 July; 48(1):83-89 Celik N, Squires J, Soltys K, Vockley J, Shellmer DA, Chang W, Strauss K, McKiernan P, Ganoza A, Sindhi R, Bond G, Mazariegos GV, Khanna A.
 • Improvements in intestine transplantation Semin Pediatr Surg. 2018 Aug; 27(4):267-272. Celik N, Stanley K, Rudolph J, Al-Issa F, Kosmach B, Ashokkumar C, Sun Q, Brown-Bakewell R, Zecca D, Soltys K, Khanna A, Bond G, Ganoza A, Mazarieg
 • Intestinal re-transplantation: indications, techniques and outcomes. Curr Opin Organ Transplant. 2018 Feb 19. Ganoza A, Celik N, Mazariegos GV.
 • Pediatric Intestinal Transplantation. Gastroenterol Clin North Am. 2018 Jun; 47(2):355-368. Celik N, Mazariegos GV, Soltys K, Rudolph JA, Shi Y, Bond GJ, Sindhi R, Ganoza A.
 • Testicular Prosthesis Implantation in Children. Acta Medica. 2017 Mar; 48(1):8-13. ISSN 2147-9488. Celik N, Ekinci S, Karnak I, Ciftci AO, Tanyel FC, Senocak ME.
 • Clinical Variability after Partial External Biliary Diversion in Familial Intrahepatic Cholestasis 1 Deficiency. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017 Mar; 64(3):425-430. PMID: 28045770. Squires JE, Celik N, Morris A, Soltys K, Mazariegos G, Shneider B, Squires RH.
 • Maple syrup urine disease: A global domino effect. Pediatr Transplant. 2016 May; 20(3):350-1. PMID: 27038300. Celik N, Squires RH, Vockley J, Sindhi R, Mazariegos G
 • Liver allograft fibrosis and minimization of immunosuppression. Pediatr Transplant. 2015 Nov; 19(7):667-8. PMID: 26333572. Ranganathan S, Celik N, Mazariegos G, Sindhi R.
 • Clitoral epidermoid cyst secondary to blunt trauma in a 9-year-old child. Turk J Pediatr. 2011 Jan-Feb; 53(1): 108-10. PMID: 21534352 Celik N, Yalcin S, Gucer S, Karnak I.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55