Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2014 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı / Profesör
 • 2004 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı / Öğretim Görevlisi Doktor
 • 2002 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji
 • 2002 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı / Araştırma Görevlisi Doktor
 • 1997 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2013 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2007 - 2007 Charite University, Berlin-Almanya / Laparoskopik Üroloji eğitimi
 • 2006 - 2006 Hopital Henri Mondor, Paris-Fransa / Laparoskopik Üroloji eğitimi
 • 2006 - 2006 Tübingen Üniversitesi, Tübingen-Almanya / RADIUS surgical system Kursu
 • 2006 - 2007 SLK-Kliniken, Heilbronn, Heidelberg Üniversitesi-Almanya / Laparoskopi, retroperitonoskopi, lazer ve endoüroloji eğitimi
 • 2003 - 2003 Stanford Üniversitesi Üroonkoloji Bölümü, Palo Alto-A.B.D / Üroonkoloji alanında klinik eğitim
 • 2003 European Board of Urology / Fellowship
 • 2001 - 2001 Eppendorf Üniversitesi-Üroloji Kliniği Hamburg-Almanya / Üroonkoloji alanında klinik eğitim
ÜYELİKLER
 • Üroonkoloji Derneği Böbrek-Testis Tümörü Alt Grup Başkanı
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Gap junction expression and the effects of gap junction inhibitors in overactive bladder models: does ovariectomy have a role? Int Urol Nephrol. 2013:45, 1001-1008 Babaoglu M, Zumrutbas AE, Acar IC, Hatip FB, Kucukatay V, Eskicorapci S, Aybek Z.
 • Society of Urooncology Study Group for Kidney Cancer Prognosis.A Preoperative Prognostic Model Predicting Recurrence-free Survival for Patients With Kidney Cancer. Japanese Journal of Clinical Oncology. 2013:43(1), 63-68 Ozgur Yaycioglu, Saadettin Eskicorapci, Erdem Karabulut, Bulent Soyupak, Cagatay Gogus, Taner Divrik, Levent Turkeri, Sertac Yazici, Haluk Ozenand
 • Application of ATC/DDD methodology to evaluate perioperative antimicrobial prophylaxis. Int J Clin Pharm, 2012:120-6 Akalin Ş, Kutlu SS, Cirak B, Eskiçorapçı SY, Bagdatli D, Akkaya S.
 • Nomograms as Predictive Tools for Prostate Cancer Patients Who Had Radical Prostatectomy. Open Journal of Urology, 2011, 1, 37-47 Eskicorapci S, Acar C, Sınık Z, Aybek Z, Kattan MW.
 • Castration-resistant prostate cancer: Current status and future directions. Annals Of Urology, 2010 Ekim, Online baskı Eskicorapci S, Zumrutbas AE, Turan T, Tuncay OL.
 • Is prophylactic Breast Radiotherapy necessary for all patients in Bicalutamide 150 mg Induced Gynecomastia and/or Breast Pain in Prostate Cancer Patients? A Prospective Randomized Study. J Urol, 2010, 184(2), 519-24. Ozen H, Akyol F, Toktas G, Eskicorapci S, Unluer E, Kuyumcuoglu U, Abay E, Cureklibatur I, Sengoz M, Yalcin V, Akpinar H, Zorlu F, Sengor F, Karaman I
 • The Turkish Validation Study Group of Kattan Preoperative Nomogram, Kattan MW, and Ozen H. Validation of Two Preoperative Kattan Nomograms Predicting Recurrence After Radical Prostatectomy for Localized Prostate Cancer in Turkey: A Multicenter Study of the Uro-oncology Society. Urology, 2009, 74(6), 1289-95 Eskicorapci SY, Türkeri L, Karabulut E, Cal C, Akpınar H, Baltacı S, Baykal K,
 • Laparoscopic radical nephrectomy: the new gold standard surgical treatment for localized renal cell carcinoma. ScientificWorldJournal. 2007 Apr 9;7:825-36. Eskicorapci SY, Teber D, Schulze M, Ates M, Stock C, Rassweiler JJ.
 • Hormonal predictors of prostate cancer. Urol Int. 2007;79(1):13-8. Sofikerim M, Eskicorapci S, Oruç O, Ozen H.
 • Correlation of serum androgens and pituitary hormone levels with serum PSA less than 2.5 ng/ml. ScientificWorldJournal. 2007 Jul 27;7:1128-33. Sofikerim M, Oruç O, Eskicorapci S, Guliyev F, Ozen H.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55