YENİ NORMAL SÜREÇTEKİ UYGULAMALARIMIZI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN
Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
MENU
TR
ÖZGEÇMİŞ
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2009 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji
 • 2004 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
 • 1998 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2019 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
BİLİMSEL YAYINLAR
 • The Turkish expcricncc with thcrapcutic plasma cxchangc: A national survey Transfus Apher Sci. 2019 Apr 23. pii: Sl473-0502( 19)30064-3. doi: Albayrak M. Ocakci S. Bulaman Z. Sönmez M. Karakuş V. Gökmen Sevindik O, Berber I, Doğu Mil, (iulturk E, Ulaş T. Pay/in B, Kuku I, Cagirgan S, Ahunla*
 • Autologous stem celi transplantation and stem cdl mobilization kinctics in eldcrly paticnts vvith B celi non-Hodgkin lymphoma Transfus Apher Sci. 2017 Dcc:56(6):8l4-818.doi: 10.1016/ j.transci.2017.11.012. Doğu MH. Cagirgan S, Ocakci S. Kaya AH. Ilkkilic K. Sanli NM. Kahraman S, Eren R. Tekgunduz E. Hacioglu S. Kaynar L. Erkurt MA. Ahun tas F.
 • Age does not matter: Mobilization and harvesting arc safc and cffcctivc for eldcrly allogcncic peripheral hematopoietic stem celi dunors Transf Apher Sci. 2017 Dcc:56(6):825-828.doi: 10.1016/j.transci. 2017.11.014. Ocakci S. Kahraman S, Cagirgan S.
 • Hodgkin Ienfoma vc non-Hodgkin lenlfoma hastalarında ESHAP vc R-KSHAP kemotcrapilcrinin mobilizasyon etkinliği açısından karşılaştırılması DF.U Tıp fakültesi dergisi 201125:3. Serkan Ocakci. Seçkin Cagirgan. Murat Tombuloglu. Guray Saydam
 • Non-llodking?s lymphoma with bone involvement: a single çenter experiencc with 18 patienLs Türk J Hcmatol 201027:29-33 Filiz Vural. Nur Akad Soyer, Pinar Ozcn. Ayhan Dönmez, Serkan Ocakci, Guray Saydam, Seçkin Cagirgan, Murat Tombuloglu
 • POEMS Sendromu: Olgu sunumu Türk Norol Derg. 2010; 16:159-162. Figen Gokcay, Rami/ Ahmedov, Aslı Koskderelioglu. Bengu Gerçek er. Scrkan Ocakci. Ahmet Ciokcay
 • Rituximab or not. A historical comparison of ESHAPand R-ESHAP as mobilisation regimen in 84 patients Bone Marrovv I ransplantation. March 2009, volüme 43. supplcmcnt I S387. S.Ocakci. C.Acarlar, B.Arik. M.Tombuloglu, S.Cagirgan
 • Sjogrcn Scndromunda hematolojik bulgular Türkiye Klinikleri J Immunol Rhcumatol-Spccial Topics. 2008, l(l):81-83. Serkan Ocakci. Guray Saydam
 • Gastric and non-gastric marginal zone B-ccll lymphoma of mucosa associated lymphoid tissuc: A single ccntcr c.\perience Türk J Hcmaiol 200724:57-63 Filiz Vural, Serkan Ocakci. Senem Dubova. Nur Akad Soyer, (iurav Saydam. Seçkin Cagirgan, Yavuz Anacak. Mine Hckimgil, Ayhan Dönmez. Murat Tombulog
 • Cctuximab plus irinotecan in rcfractory metastatic colorcctal cancer. 2nd ISC International Confercnce on Cancer Thcurapcutics Abstract book. POII/23, İstanbul. Turkcy.2005. Bülent Karabulut. Serkan Ocakci. Ruchan Uslu. Ulus A. Sanli. Erhan Gökmen, Erdem Goker
YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55