Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2011 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı / Profesör
 • 2005 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı / Doçent
 • 1998 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları
 • 1993 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2014 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2004 - 2004 Larrabee Facial Plastic Surgery Center, Fasiyal Plastik Cerrahi Eğitimi (Wayne Fox Larabee, MD, Profesor) Seattle, Washington, ABD
 • 2004 - 2004 University of Washington, School of Medicine, Department of Otolaryngology / Baş Boyun Rekonstrüksiyonunda Mikrovasküler Flep Cerrahisi (Neil Futran, MD, Professor) Seattle, Washington, ABD
 • 2004 - 2004 University of Washington, School of Medicine, Department of Otolaryngology, Roosvelt Clinic, Cosmetic Surgery Center / Fasiyal Plastik Cerrahi Eğitimi (Sam Most, MD, Assist. Prof.) Seattle, Washington, ABD
 • 2004 - 2004 Virginia Mason Hospital, Department of Otolaryngology, Facial Plastic Surgery Center / asiyal Plastik Cerrahi Eğitimi ve Mohs Cerrahi Rekonstrüksiyonu (Craig Murakami, MD) Seattle, Washington, ABD
 • 2000 - 2014 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Turgut Özal Tıp Merkezi
 • 1999 - 2000 Çeşme Devlet Hastanesi / Uzman Doktor
 • 1993 - 1998 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
ÜYELİKLER
 • European Academy of Facial Plastic Surgery (EAFPS)
 • Eurpean Rhinologic Society (ERS)
 • Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Bıyun Cerrahisi Vakfı
 • Yüz Plastik Cerrahi Derneği Kurucular Kurulu Üyesi, 1., 3. ve 4. Dönem-halen Yönetim Kurulu Üyesi
 • Türk Rinoloji Derneği Rinoplasti ve Fasiyal Plastik Çalışma Grubu, Danışma Kurulu Üyeliği
 • Ulusal Kulak Burun Boğaz Yeterlik Sınavı Komisyonu Üyesi (2009''dan beri), Sekreter (2010-2011), Başkan (2012-2013)
BİLİMSEL YAYINLAR
 • The Effect of Resveratrol on the Prevention of Cisplatin Ototoxicity. Eur. Arch. Oto-Rhino-Laryngol 2012 Oct;269(10):2185-8. Erdem T, Bayındır T, Filiz A, Iraz M, Selimoğlu E.
 • Dinamik Nazal Valf Tıkanıklıklarında Cerrahi seçenekler. Nazal Valf Cerrahisi özel sayısı. Curr Management in Otolaryngol Head Neck Surgery. 7:40-47, 2011. Erdem T.
 • Long-Term Effectiveness of Projection Control Suture in Rhinoplasty. Rhinology. 2010 Jun;48(2):189-94. Erdem T.
 • KBB da Botulinum toksin uygulamaları. Hipokrat 2010, 18:186;60-67. Erdem T.
 • "Our Personal Aproach and Philosophy" "Revision Rhinoplasty", pp231-244. Thieme-Verlag 2008. (Uluslararası Kitapta Bölüm Yazarlığı) Lee, Erdem T, Larrabee WF. Eds, Daniel Becker & Stephen Park.
 • Objective measurement of the deviated nose and a review of surgical techniques for correction. Rhinology. 2008 Mar;46(1):56-61. Erdem T, Özturan.
 • Kepçe Kulak Deformitesinde Otoplasti. Estetik ve Rekonstrüktif Yüz Cerrahisi Özel sayısı. Curr Pract ORL 4(1): 53-67, 2008. Erdem T.
 • Septoplasti ve septorinoplasti sonrası kullanılan nazal tamponlar ve stentler. Septum Cerrahisi özel sayısı. Curr Management in Otolaryngol Head Neck 2(3): 46-52, 2006. Erdem T.
 • Dose-dependent dual effect of melatonin on ototoxicity induced by amikacin in adult rats. Eur. Arch. Oto-Rhino-Laryngol.262, 314-321 (2005). Erdem T, Özturan O, Iraz M, Miman MC, Olmez E.
 • Nasal pyriform aperture stenosis in adults. Am. J. Rhinol., 18, 57-62 (2004). Erdem T, Özturan O, Erdem G, Akarçay M, Miman MC.
 • Exploration Of Early Auditory Effects Of Hyperlipoproteinemia And Diabetes Mellitus Using Otoacoustic Emissions. Eur. Arch. Oto-Rhino-Laryngol., 260, 62-66 (2003). Erdem T, Ozturan O, Miman MC, Ozturk C, Karatas E.
 • Maxillary Sinus Hypoplasia. Rhinology, 40, 150-153 (2002). Erdem T, Akdas D, Erdem G, Miman MC, Ozturan O.
 • "Semer burun tedavisinde kullanılan greft materyalleri." Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 9(6), 435-440 (2002). Erdem T, Ozturan O.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55