Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2020 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Kardiyoloji Anabilim Dalı / Profesör
 • 2013 Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Farmakoloji / Doktora
 • 2012 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Kardiyoloji Anabilim Dalı / Doçent
 • 2012 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Kardiyoloji Anabilim Dalı / Yardımcı Doçent
 • 2009 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Kardiyoloji Anabilim Dalı / Uzman
 • 2004 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji
 • 2004 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Kardiyoloji Anabilim Dalı / Araştırma Görevlisi
 • 1999 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2020 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
ÜYELİKLER
 • Türk Kardiyoloji Derneği
 • European Society of Cardiology
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Serum paraoxonase activity in patients with ischaemic and nonischaemic dilated cardiomyopathy Açta Cardiologica, 73(1), 85-90., Doi: 10.1080/00015385.2017.1351237 (Yayın No: 4130540) (2018) Güngören Fatih, ŞENTÜRK TUNAY, ÖZTÜRK ALPER, KÖZ KEREM, SARANDÖL EMRE, YEŞİLBURSA DİLEK, GÜLLÜLÜ NAZMİYE SÜMEYYE, ÖZKAYA GÜVEN, AYDINLAR ALİ
 • Post- discharge heart failure monitoring program in Turkey: Hit-PoinT The Anatolian Journal of Cardiology, 17(2), 107-112., Doi: 10.14744/AnatolJCardiol.2016.6812 (Yayın No: 3377477) (2017) ÇAVUŞOĞLU YÜKSEL, ZOGHİ MEHDİ, EREN MEHMET, BOZÇALI EVİN, KOZDAĞ GÜLİN, ŞENTÜRK TUNAY, SOYLU KORHAN, sarı İbrahim, BERİLGEN RİDA, TEMİZHAN AHMET,
 • Evaluation of arterial stiffness and cardiac function in patients with vascular erectile dysfunction: acute effects of phosphodiesterase-5 inhibitor tadalafil International Journal of Impotence Research, 29(3), 96- 100.Doi: 10.1038/ijir.2016.47 (Yayın No: 3377543) (2017) GÜLLÜLÜ NAZMİYE SÜMEYYE, ÖZDABAKOĞLU OSMAN, SAĞ SAİM, ŞENTÜRK TUNAY, KILIÇARSLAN HAKAN, TÜTÜNCÜ AHMET, KEÇEBAŞ MESUT, BARAN İBRAHİM, AYDINLAR ALİ
 • Cardiac pauses in competitive athletes: a systematic revievv examining the basis of current practice recommendations. Europace, 18(12), 1873-1879., Doi: 10.1093/europace/euv373 (Yayın No: 2521086) (2016) ŞENTÜRK TUNAY, Huan Xu, Puppala K, Krishnan B, Sakaguchi Scot, LY Chen, Karim R, Dickinson 0, DG Benditt
 • Acute effect of hemodialysis on arterial elasticity Türk J Med Sci., 45(1), 246-250. (Yayın No: 3377976) (2015) SAĞ SAİM, YEŞİLBURSA DİLEK, yıldız abdülmecid, DİLEK KAMİL, ŞENTÜRK TUNAY, SERDAR OSMAN AKIN, AYDINLAR ALİ
 • Syncope Assessment of risk and an approach to evaluation in the emergency department and urgent çare clinic Indian Pacing and Electrophysiology Journal, 15(2), 103-109., Doi: 10.1016/j.ipej.2015.07.005 (Yayın No: 2505390) (2015) Barış Akdemir, KRİSHNAN BALAJİ, ŞENTÜRK TUNAY, DG BENDİTT
 • Acute effect of hemodialysis on arterial elasticity Türk J Med Sci, 45(1), 246-250. (Yayın No: 4130656) (2015) SAĞ SAİM, YEŞİLBURSA DİLEK, YILDIZ ABDULMECİT, DİLEK KAMİL, ŞENTÜRK TUNAY, SERDAR OSMAN AKIN, AYDINLAR ALİ
 • The Mysterious Light of Dark Chocolate Türk Kardiyoloji Derneği Arsivi-Archives of the Turkish Society of Cardiology, 43, 199-207., Doi: 10.5543/tkda.2015.70360 (Yayın No: 2505583) (2015) ŞENTÜRK TUNAY, ŞEYDA GÜNAY
 • Myocardial performance is impaired in patients with branch retinal vein occlusion J Int Med Res, 43(1), 33-41., Doi: 10.1177/0300060514543038.(Yayın No: 2505704) (2015) AYDIN KADERLİ AYSEL, KADERLİ BERKANT, GÜLLÜLÜ NAZMİYE SÜMEYYE, UU İNAN, ŞENTÜRK TUNAY, AYDINLAR ALİ, YÜCEL AHMET ALİ, Avcı remzi
 • Effective inhibition of cardiomyocyte apoptosis through the combination of trimetazidine and N-acetylcysteine in a rat model of myocardial ischemia and reperfusion injury Atherosclerosis, 237(2), 760-766., Doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2014.10.091 (Yayın No: 2505468) (2014) ŞENTÜRK TUNAY, ÇAVUN SİNAN, AVCI BERRİN, AYSUN YERMEZLER, SERDAR ZEHRA, SAVCI VAHİDE

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55