YENİ NORMAL SÜREÇTEKİ UYGULAMALARIMIZI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN
Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
MENU
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2004 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi
 • 1998 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2006 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2005 - 2006 Özel Hayat Hastanesi
 • 2004 - 2005 Mamer Cerrahi Tıp Merkezi
ÜYELİKLER
 • Türk Cerrahi Derneği
 • Türk Kolon ve Rektum Cerrahi Derneği
 • Cercle dorien (İstanbul Büyük Klüp)
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Laparoskopik Apendektomi Deneyimimiz (132 olgu) Laparoscopic Appendectomy Experience (132 cases). Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi Cilt 20 Sayı : 3 2010 V.Tümay, O.Güner, A. Zorluoğlu.
 • Stapler Hemoroidopeksi: 50 olgunun prospektif değerlendirmesi - Stapled hemorrhoidopexy: Prospective Evaluation of 50 Cases. Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi Cilt 19 Sayı : 2; 2009 O.Güner, V.Tümay, A. Zorluoğlu.
 • Appendiceal endometriosis mimicking acute appendicitis. Acta Chir Belg. 2006. Nov-Dec;106(6):712-3 Tumay V, Ozturk E, Ozturk H, Yilmazlar T.
 • Analysis of prognostic and immunohystochemical factors in gastrointestinal stromal tumors with malignant potential. Gastrointest Surg. 2005 Mar;9(3):418-29
 • Cerrahi Tedavi Uygulanmış Hipertiroidi Olgularında Malignite İnsidansı. Ulusal Cerrahi Dergisi 2004;20:40-44
 • Hipovolemik Şok. Yoğun Bakım Dergisi 2002;2:246-254
 • Aggressive Surgery Increases Survival in Patients With Proximal Gastric Cancer. Güner O, Bilgin S, Tümay V., Özgüç H, Yılmazlar T. 12.World Congress of the International Association of Surgeons and Gastroenterologist, 2002
YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55