Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2013 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
 • 2009 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları
 • 2003 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2021 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2018 Kayseri SUAM / Endokrinoloji Doçenti
 • 2015 - 2018 Memorial Kayseri Hastanesi Endokrinoloji Uzmanı / Endokrinoloji Doçenti
 • 2015 - 2015 Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi / Endokrinoloji Uzmanı
 • 2014 - 2015 Çorum Hitit Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi / Endokrinoloji B.D / Endokrinoloji Uzmanı
 • 2010 - 2010 Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İç Hastalıkları Uzmanı
 • 2010 - 2014 Erciyes Üniversitesi / Endokrinoloji B.D, / Yan Dal Asistanı
 • 2009 - 2010 Yozgat Devlet Hastanesi / İç Hastalıkları Uzmanı
 • 2004 - 2009 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Dahiliye Asistan
BİLİMSEL YAYINLAR
 • High-fructose Corn Syrup Effects on Metabolic Parameters and Malignancy. J Diabetol . Doi: 10.4103/jod.jod_49_20. (Yayın Kabul Edildi Basım Aşamasında) (2021) Yasin Simsek, Ulaş Serkan Topaloğlu, Oguzhan Sitki Dizdar
 • Plasminogenactivator inhibitor-1 polymorphism and risk of polycystic ovary syndrome in Turkish women Meta Gene 30 (2021): 100959 Polat, Seher, Yasin Şimşek.
 • Atrial Electromechanical Delay Is Impaired in Patients with Primary Hyperparathyroidism Endokrynol Pol. 2021 May 19. doi: 10.5603/EP.a2021.0044. Keleşoğlu Ş, Yilmaz Y, Gökay F, Simsek Y, Calapkorur B, Elcik D.
 • MTHFR C677T Polymorphism in Turkish Women with Polycystic Ovary Syndrome Turk J Endocrinol Metab (2021), 25, 102-112. Seher Polat, Yasin Şimşek.
 • Total cholesterol/HDL cholesterol ratio and monocyte/HDL cholesterol ratio are related with subclinical hypothyroidism in polycystic ovary syndrome Turkish Journal of Biochemistry. (2021) Cakir I, Simsek Y.
 • Comparison of sella tursica volumes among patients with primary empty sella, sheehan syndrome and healthy individuals J Clin Med Kaz 2020; 6(60):79-82. Doi: 10.23950/jcmk/9268 (2020) Yasin Simsek, Ferhat Gokay, Ulaş Serkan Topaloğlu, Oguzhan Sitki Dizdar, Ali Koc, Ali Yesiltepe
 • The significance of estrogen receptors in acromegaly: Are they useful as predictors of prognosis and therapy regimen ? Growth Hormone & IGF Research, 55, 101337. Doi: 10.1016/j.ghir.2020.101337 (2020) Selma Ozturk, Hamiyet Donmez-Altuntas, Figen Ozturk, Ali Kurtsoy, Ferhat Gokay, Yasin Simsek, Fahri Bayram
 • Five variants of the superoxide dismutase genes in Turkish women with polycystic ovary syndrome. Free Radical Research, 54(6), 467-476. Doi: 10.1080/10715762.2020.1802022. (2020) Polat Seher, Simşek Yasin
 • Fear of hypoglycemia in adults with diabetes mellitus switching to treatment with IDegAsp co-formulation to examine real-world setting: an observational study (The HATICE study). ). Drug Metab Pers Ther. 2020 Dec 24. doi: 10.1515/dmdi-2020-0166. Topaloğlu US, Topaloğlu HK, Kızıltepe M, Kılıç M, Bahçebaşı S, Ata S, Yıldız Ş, Şimşek Y.
 • Chromosomal and oxidative DNA damage in non-functioning pituitary adenomas. Endokrynologia Polska. Doi: 10.5603/EP.a2020.0084 (2020) Nazmiye Bitgen, Fahri Bayram, Zuhal Hamurcu, Figen Ozturk, Yasin Simsek, Gulden Baskol, Ali Kurtsoy, Hamiyet Donmez-Altuntas

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55