Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
PUBLICATIONS
EDUCATION
 • 2013 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • 2008 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
EXPERIENCE
 • 2020 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2016 - 2020 Özel Melikgazi Hastanesi Kayseri
 • 2015 - 2016 Gelibolu Devlet Hastanesi / Uzman Doktor / Başhekim Yardımcısı
 • 2015 - 2015 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi / Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı / Yardımcı Üreme Teknikleri Ünitesi
 • 2013 - 2015 Bitlis Devlet Hastanesi / Uzman Doktor (Mecburi Hizmet)
 • 2013 - 2013 Cumhuriyet Üniversitesi / Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı / Uzman Doktor
 • 2008 - 2013 Cumhuriyet Üniversitesi / Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı / Araştırma Görevlisi
PUBLICATIONS
 • Endometriyal Patolojilerde Prostat Spesifik Antijen Ekspresyonunun İncelenmesi. Acta Medica Alanya. 2018; 192-188 Sümer D, Boztosun A, Özer H, Yenicesu A, Aker H, Yanık A .
 • Bilateral Retrograd Passage Of Contrast Medium Into The Ureters During Hysterosalpingography: A Case Report Journal of Cases in Obstetrics and Gynecology 2016;3(2):45-49 Sumer D, Oz ME, Ozer G, Yanik A
 • Rare cases of ectopic pregnancies in a tertiary care center: report of four cases Basic Clin Sci 2014; 3: 22-27. DOI: dx.doi.org/ 10.12808/bcs.v3i2.5000080441 Akkar ÖB, Yıldız Ç, Karakus S, Sümer D, Özer G, Bıyık Y, Boztosun A, Yenicesu AGİ, Yanık A.
 • Benign Ve Malign Endometriyal Patolojilerin Klinik Ve Demografik Özelliklerinin Karşılaştırılması Cumhuriyet Tıp Dergisi 2014; 36: 51-56 Sümer D, Yenicesu AG, Boztosun A, Çil F, Bıyık Y, Mutlu AE, Yanık A
 • Endometrioid Tip Endometriyum Kanser Vakalarımızın Retrospektif Değerlendirilmesi Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 2014; 17(1): 22-25 Sümer D, Yenicesu AG, Boztosun A, Çil F, Bıyık Y, Yanık A
 • Spontan Ve IVF İkiz Gebeliklerin Obstetrik Ve Perinatal Sonuçlarının Karşılaştırılması Cumhuriyet Tıp Dergisi 2013; 35: 526-531 Sümer D, Çetin M, Yenicesu AG, Yanık A
 • İntrauterin İzole İnkomplet Femur Kırığı : olgu sunumu Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 2012;9(4): 224-26 Boztosun A, Sümer D, Bıyık Y, Karakaya Ö, İmamoğlu H, Yanık A
 • Idiopathic Spontaneous Hemoperitoneum During Early Postpartum Period: Case Report Turkiye Klinikleri Journal of Medical Science 2012;32(6):1718-20 Boztosun A, Sümer D, Çetin M, Çetin A
 • Gebe Ratlarda Sezaryen Operasyonu Sonrası, Adezyonların Önlenmesinde Clexane Enoksaparin Sodyum Ve Metilen Mavisinin Etkinliklerinin Karşılaştırılması Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği Dergisi 2012; 9(4): 216¬23 Mutlu AE, Boztosun A, Sümer D, Yanık A
 • Multiple and large nabothian cysts: a case report Cumhuriyet Tıp Dergisi 2009; 31: 456-459 Yıldız Ç, Özsoy AZ, Bahçe S, Sümer D, Çetin A
TOP
How can we help you?