Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
MEMBERSHIPS
PUBLICATIONS
EDUCATION
 • 2002 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi
 • 1994 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
EXPERIENCE
 • 2013 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2013 - 2013 Göztepe Medeniyet Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Onkoloji
 • 1997 - 2013 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Radyasyon Onkolojisi Bölümü
MEMBERSHIPS
 • Türk Tabipler Birliği
 • Radyasyon Onkoloji Derneği
PUBLICATIONS
 • Hodgkin Hastalığında Mantle Işınlananlarda Ön Alan Işınlama İle Ön-Arka Işınlamanın Karşılaştırılması
 • Meme Kanserli Olguların Retrospektif Analizi
 • Beyin Metastazlı Akciğer Kanserli Olgularda Sağkalım
 • Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Erken Evre Opere Olmayan Olgularda Kemoradyoterapi Sonuçları
 • İn-opere Servix Kanserinde Konkomitant Kemo-Radyo Terapi
 • Mandibula Osteosarkomlu Olgu Sunumu
 • İleri Evre Cervix Kanseri Tanısı İle Kemoradyoterapi Uygulanan Olgularda Geç Dönem Sonuçları
 • Mide Kanserinde Adjuvan Kemoterapi
 • 2002 Yılında SSK Okmeydanı Radyasyon Onkolojisi Kliniğindeki Timomalı Hastaların Değerlendirilmesi
 • Yumuşak Doku Sarkomlarında Post-Operatif Radyoterapi Sonuçları
TOP
How can we help you?