Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
MEMBERSHIPS
PUBLICATIONS
EDUCATION
 • 2006 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • 2000 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
EXPERIENCE
 • 2017 - 2019 Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi
 • 2013 - 2017 Kadıköy Şifa Ataşehir Hastanesi
 • 2008 - 2012 Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi
 • 2007 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2007 - 2008 Özel İstanbul Medipol Hastanesi
 • 2006 - 2007 Sağlık Bakanlığı Aziziye Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi
 • 2001 - 2006 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
MEMBERSHIPS
 • Türk Tabipler Birliği
 • İstanbul Tabip Odası
PUBLICATIONS
 • Effects of neonatal dexamethasone or methylprednisolone on rat growth and neurodevelopment Pediatr Int. 2008 Aug;50(4):489-94. Kilic I, Dagdeviren E, Kaya E.
 • A prenatally detected case of congenital hepatoblastoma Pathol Oncol Res. 2008 Mar;14(1):97-100 Ergin H, Yildirim B, Dagdeviren E, Yagci B, Ozen F, Sen N, Duzcan E.
 • evere thrombocytopenia after hepatitis B vaccine in an infant from Turkey Vaccine. 2008 Dec 2;26(51):6495-6. doi: 10.1016/j.vaccine.2008.09.062. Polat A, Akca H, Dagdeviren E.
 • Congenital lymphoedema, bronchiectasis and seizure: case report East Afr Med J. 2008 Mar;85(3):145-9 Semiz S, Dagdeviren E, Ergin H, Kilic I, Kirac S, Cimbis M, Semiz E
 • Denizli?deki 6-7 Yaş Okul Çocuklarında Allerjik Hastalıklarının Prevalansları Ege Pediatri Bülteni Dergisi 46, 145 -150 (2007) A. Akcay, Tamay, Z., Dağdeviren, E., Zencir, M., Öneş, U. ve N. Güler
 • Psikojenik Polidipsi: Bir Vaka Takdimi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 2006;cilt: 49-sayı: 4 Hacer ERGİN, Serap SEMİZ, Erol DAĞDEVİREN
 • The Variation of Tonsils Size in 4-17 Yr-Old School Children J Otolaryngol, 35, 270-274 (2006) Akcay, Kara, CO., Dagdeviren, E. ve M. Zencir
 • Childhood Asthma and Its Relationship with Tonsillar Tissue Asian Pac J Allergy Immunol, 24, 129-134 (2006) Akcay, Tamay, Z., Dağdeviren, E., Guler, N., Ones, U., Kara, CO. ve M. Zencir
 • Akut bronşiolitli Olguların Retrospektif Değerlendirilmesi Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2005, Cilt 6, Sayı 3, Sayfa(lar) 029-032 Hacer ERGİN, Erol DAĞDEVİREN, Aziz POLAT, İlknur KILIÇ, Serap SEMİZ, Mine CİNBİŞ
TOP
How can we help you?