Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
MEMBERSHIPS
PUBLICATIONS
EDUCATION
 • 2015 Acıbadem Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu / Doçent Doktor
 • 2014 Acıbadem Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu / Yardımcı Doçent
 • 2001 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi
 • 1994 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
EXPERIENCE
 • 2013 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2009 - 2013 Medical Park Bahçelievler Hastanesi / Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği
 • 2003 - 2009 Medical Park Fatih Hastanesi / Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği
 • 2001 - 2003 Memorial Hastanesi / Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği
MEMBERSHIPS
 • Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği
 • Türk Tabipler Birliği
 • Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği
 • Minimal İnvazif ve Robotik Kalp Damar Cerrahisi Derneği
PUBLICATIONS
 • Pulsatil ve lineer akım kardiyopulmoner bypas tekniklerinin yaşlı hastalarda böbrek fonksyonları açısından karşılaştırılması. Türk Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi Hökenek F, Gürsoy M, Bakuy V, Kavala AA, Demir T, Gülcan F, Kınoğlu B.
 • A new proximal anastomosis technique in two patients with severely calcified aorta. Ann Thorac Surg. 2011 Nov;92(5):1914-6. Epub 2011 Oct 31. Hokenek F, Gursoy M, Ozgol I, Gulcan F, Kınoglu B.
 • Doğal triküspit kapak endokarditinin nadir bir nedeni: Düşük. Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi. 2011; 2(1):102-5. Atılgan ZA, Hökenek F, Tekbaş EÖ, Evren MS, Yavuz C.
 • Subclavian to aorta bypass for adult aortic coarctation. Heart views. 2010 Mar; 11(1):24. Kinoglu B, Hokenek F, Uğurlucan M, Kaplan.
 • Parsonnet risk belirleme sisteminin güncel etkinliği. İ.Ü. Kardiyol. Enst. Derg. 2009; 8(4):22-6. Hökenek F, Kınoğlu B, Gürsoy M.
 • İnterrupted aortic arch in adulthood. Thorac Cardiovasc Surg. 2008 Apr; 56(3): 140-2. Hokenek F, Sever K, Uğurlucan M, Saklıyan M, Kinoglu B.
 • Patency and venous pressure of arteriovenous fistulas for hemodialysis. Asian Cardiovasc Thorac Ann. 2005 Jun;13(2):131-4. Korkut AK, Hokenek F, KalkoY, Sirin G, Tireli E, Onursal E.
 • Geçirilmiş üst lobektomi sonrası ileri derecede mediastinal deplasman gelişmiş hastada eş zamanlı aort kapak replasmanı ve koroner bypass operasyonu. İ.Ü. Kardiyol. Enst. Derg. 2003; 2(6):28-30. Orhan AL, Hökenek F, Cangel U, Kınoğlu B, Baran T, Babalık E.
 • Kardiopulmoner bypassa girmeden total ekstrakardiyak kavopulmoner anastomoz. Türk Göğüs Kalp Damar Cer. Derg. 2002; 10:38-40. Kalko Y, Hökenek F, Tireli E, Dindar A, Dayıoğlu E.
 • Tek ventrikül fizyolojili hastalarda eksternal şant ile yapılan bidireksiyonel kavopulmoner anastomozunun erken dönem sonuçları. Turkish J.Thorac. Cardiovasc. Surg. 2001;9:188-92. Kalko Y, Hökenek F, Özcan V, Başaran M, Tireli E, Alpagut U, Dauıoğlu E, Onursal E.
TOP
How can we help you?