Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
PUBLICATIONS
EDUCATION
 • 1996 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Neonatoloji
 • 1991 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • 1985 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
EXPERIENCE
 • 2018 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 1998 Özel Muayenehane İşletmeciliği
 • 1997 - 1999 Maltepe Göksoy Hastanesi / Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği Sorumluluğu
 • 1993 - 1994 Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İntaniye Bölümü / Başasistan
 • 1992 - 1993 Kadıköy Acıbadem Hastanesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
 • 1991 - 1992 Elazığ Palu Devlet Hastanesi / Mecburi Hizmet
 • 1985 - 1986 Kadıköy Merkez Sağlık Ocağı / Mecburi Hizmet
PUBLICATIONS
 • Prematüre olguların okul çocukluğu dönemindeki akciğer fonskiyon testleri ve bronş hiperreaktivitesi İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, 2003, 66:2;78-84 Gül Özkaya, Gülay Can, Asuman Çoban, Işık Yalçın
 • Pulmonary morbidty in preterm babies Abstracts of the X.th European Congress of Perinatal Medicine Glascow 10-13 th September 1996 G. Özkaya Yücer, G. Can, A. Çoban, I. Yalçın Department of Pediatrics NICU, Medikal Faculty of İstanbul University of İstanbul Turkey
 • The Management of renal candidiasis in the newborn The Turkısh Journal of Pediatrics; 1996, 38(2) : 239-243 R. Üçsel, A. Çoban, F. Metin, Gül Özkaya Yücer, Orhan Ziylan, Erdem Tonguç, Ilmay Bilge, Gülay Can
 • Yenidoğan Konvülziyonları İstanbul III. Neonatoloji Günleri Kongre Kitabı 4-6 Ekim 1995;118-133 Gül Özkaya Yücer İst. Üniv. İst Tıp. Fak. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Neonatoloji Bilimdalı, Çapa- İstanbul
 • Nephrocalcinosis in Newborn Acta Paediarica Japonica;1995, vol 37, no:2;174-176 R. Üçsel, A. Kadıoğlu, I. Bilge, F. Metin, G. Özkaya Yücer, G. Can
 • SGA Yenidoğanların klinik özellikleri İstanbul Çocuk Kliniği Dergisi, 1995:30;2:84-89 F. Metin, A. Çoban, R. Üçsel, G. Özkaya Yücer, G. Can
 • Yenidoğan infeksiyonlarında İmipenam-silestatin kullanımı ile ilgili deneyimlerimiz İ.Ü. İst Tıp Fak, Çocuk Sağlığı ve Hast ABD, Neonatoloji BD İst Tıp Fak Mecmuası, 58:1 (1995):37-42 R. Üçsel, A. Çoban, N. Karabıyık, F. Metin, G. Özkaya Yücer, G. Can
 • Yenidoğanda Nefrokalsinozis Türk Pediatri Arşivi, 1994, 29, 4:236-239 R. Üçsel, A. Çoban, A. Kadıoğlu, E. Taşkaya, I. Bilge, F. Metin, G. Özkaya Yücer, G. Can
 • Yenidoğan konvülsiyonlu olgularımız İstanbul Çocuk Kliniği Dergisi, 29, 3, 1994:155-161 R. Üçsel, A. Çoban, F. Metin, N. Karabıyık, R. Rodopman, M. Özmen, G. Özkaya Yücer, G. Can
 • Çocuklarda gastroözofageal reflü :Tekrar eden pnömonilerde yeri ve tedavisi İst Tıp Fak.Çocuk Sağlığı ve hast.ABD ve İnfeksiyon, Klinik İmmünoloji ve Aleıji BD, İstanbul Türk J Gastroenterohepatol 1992, 3;81 -86 Prof.Dr.Ülker Öneş, Dr.Nermin Güler, Dr.Gül Yücer(Özkaya), Doç.Dr.Nuran Salman, Prof.Dr.Işık Yalçın
 • Alt solunum yolu infeksiyonlannda prognozu etkileyen faktörler İst.Üniv.Çocuk Sağlığı Enstitüsü.ANKEM dergisi, 1991:5:188 Prof.Dr .Nedret Uzel, Dr.Gül Yücer(Özkaya), Dr.Fatma Oğuz, Prof.Dr.Müjgan Sıdal
TOP
How can we help you?