Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
MEMBERSHIPS
PUBLICATIONS
EDUCATION
 • 1987 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji
 • 1980 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
EXPERIENCE
 • 2006 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 1987 - 1997 Tomomed A.Ş.
 • 1982 - 1983 SSK Küçükçekmece Hastanesi / Pratisyen Doktor
MEMBERSHIPS
 • Türk Radyoloji Derneği
 • Türk Tabipler Birliği
PUBLICATIONS
 • Multiloculer cystic Renal Carcinomer
 • Mesenteric panniculitis associated with abdominal tubercubus lympdenitis The British Journal of Radiology
 • Baker Kisti ve Eşlik Eden Patolojiler. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji
 • Yalancı Mesane : Anterior Sakral Meningosel Tanısal ve Girişimsel Radyoloji
 • Incidental Bilateral Leydigcell Tumor of the testes Urologia Intern
 • Mezenterik pennikutit. Tanısal Girişimsel Radyoloji
 • Servikal Traksionun spinal yapılar üzerine etkilerinin BT ile değerlendirilmesi FTR.
 • Travmatik korpus kallozum lezyonları Ulusal Travma
 • Menisküs yırtıklarından MRG bulguları Artroplasti- Artroskopik Cerrahi
 • Çocuklarda akut apandisit tanısında US ve spiral BT incelemelerinin karşılaştırılması . Pediatrik Cerrahi Tanısal Girişim
 • Diagnostic value of unenhanced helical CT: The British Journal İn accult patients with suspected acute appendicitis of Radiology
TOP
How can we help you?