Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
MEMBERSHIPS
PUBLICATIONS
EDUCATION
 • 1995 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs - Kalp Damar Cerrahisi / Profesör
 • 1990 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs - Kalp Damar Cerrahisi / Doçent
 • 1989 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs - Kalp Damar Cerrahisi / Yardımcı Doçent
 • 1985 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi
 • 1979 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
EXPERIENCE
 • 2008 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 1987 - 1989 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1985 - 1987 Gülhane Askeri Tıp Akademisi
MEMBERSHIPS
 • Fleboloji Derneği
 • Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği
 • Türk Kalp Damar Cerrahi Derneği
 • European Socıety For Vascular Surgery
PUBLICATIONS
 • Kalp blokları ve ritim bozukluklarında pace-maker uygulanımı. Bursa Tıp Fakültesi Dergisi 3: 109-116, 1980 Sezer H, Kalaycıoğlu M.E, Baççıoğlu E, Özkan H, Özdemir İ.A
 • Kliniğimizde uygulanan ilk EVAR sonuçlarımız. 13. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi 2007. Tok M., Ercan A., Erdoğan C., Biçer M., Saba D., Şenkaya I., Yılmaz M., Gürbüz O., Özkan H., Ener S.
 • Endovascular approach for Kommerel Diverticule. Hybrid teqnique. 3.Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery November 28-December 02, 2007. Tok M., Erdoğan C., Yılmaz M., Biçer M., Kumtepe G., Özkan H., Cengiz M.
 • Kalp yaralanmaları. V. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 20-24 Ekim 1998 Belek - Antalya. Şenkaya I., Saba D., Güven H., Eken K.Y., Atasoy M.S., Bayram A.S., Özkan H.
 • Management of Vascular Thoracic Outlet Syndrome. ISCVS 25 Th. World Congress. September 9-13 2001, Hilton, Cancun, Mexico. Gebitekin C., Saba D., Bayram A.S., Eken K.Y., Özer Z.G.
 • Behçet hastalıklarında vasküler tutulum (olgu sunumu). VI. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi 21-25 Ekim 2000, Antalya. 69. Paker A.F., Saba D., Şenkaya I., Biçer M., Özer Z.G., Özkan H.
 • Koroner bypass cerrahisinde intra aortik balon pomposı kullanımının vasküler komplikasyonları. VIII. Ulusal Kalp Damar Cerrahisi Kongresi 1-5 Eylül 2004 Kapadokya. Ercan A., Saba D., Gündoğdu A., Özkan H.
TOP
How can we help you?