Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
MEMBERSHIPS
PUBLICATIONS
EDUCATION
 • 2014 Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı / Profesör
 • 1997 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği / Doçent
 • 1981 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları
 • 1979 Fransa Strazburg Louis Pasteur Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı / Fransız Uzmanlık Belgesi
 • 1976 Strasburg Lois Pasteur Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1967 Galatasaray Lisesi
EXPERIENCE
 • 2015 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2013 Belçika Antwerp Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı / The bag in the lens eğitimi (Prof. Dr. M.J. Tassignon)
 • 2012 - 2014 Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
 • 2002 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Kliniği / Göz bankası yöneticiliği eğitimi
 • 2001 - 2012 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği / Klinik Şefi
 • 1991 - 1994 İstanbul Üniversitesi Elektro-Nöro-Fizyoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • 1989 Belçika Brüksel Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Retina hastalıkları ve Nöro-oftalmoloji
 • 1986 - 2001 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği / Klinik Şef Yardımcısı
 • 1983 - 1986 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği / Baş asistan
 • 1982 İstanbul Haydarpaşa Askeri Hastanesi (GATA) Göz Hastalıkları Kliniği / Uzman Doktor
 • 1981 Senegal Dakar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Kliniği / Uzman Doktor
MEMBERSHIPS
 • Türk Oftalmoloji Derneği
 • European Society of Cataract and Refractive Surgery
 • American Academy of Ophthalmology
PUBLICATIONS
 • Comparison of the effect of W-shaped and linear skin incisions on scar visibility in bilateral external dacryocystorhinostomy Clin Ophthalmol. 2014; 20;8:415-9. Ekinci M, Ca?atay HH, Gokce G, Ceylan E, Keleş S, Cakici O, Oba ME, Yazar Z.
 • Reduction of conjunctival fibrosis after trabeculectomy using topical-lipoic acid in rabbit eyes J Glaucoma. 2014;23:372-379. Ekinci M, Cagatay HH, Ceylan E, Keles S, Koban Y, Gokce G, Huseyinoğlu U, Ozcan E, Oba ME
 • Retinal nerve fiber layer and ganglion cell complex thickness in patients with type 2 diabetes mellitus. Indian J Ophthalmol. 2014;62:719-20. Demir M, Oba E, Sensoz H, Ozdal E.
 • Results of intravitreal triamcinolone acetonide in patients with macular edema secondary to branch retinal vein occlusion. Int J Clin Pharm. 2014;36:438-42. Demir M, Oba E, Guven D, Acar Z, Cinar S.
 • The use of polypropylene suture as a frontalis suspension material in all age groups of ptosis patients. J Invest Surg. 2014 ;27:240-4. Cagatay HH, Ekinci M, Apil A, Arslan B, Pamukcu C, Oba ME, Demir M.
 • Katarakt Cerrahisinde Uygulanan Ultrason Süresinin Maküla Kalınlığı ve Görme Keskinliği Üzerine Etkisi. Turk J Ophthalmol, 2011;41:286-90 Gürsel-Özkurt Z, Oba E, Dirim A.B, Odabaşı M, Tiryaki S.
 • Fakoemülsifikasyon cerrahisinde 3, 0 mm ve 4.1 mm korneal kesilerinin astigmatizma üzerine etkisi. TOD Dergisi 2010; 40:34-38. Fındık H, Oba E, Gülkılık G, Arslan B
 • Diffüz diyabetik maküla ödeminde intravitreal bevacizumab enjeksiyonu:Erken dönem sonuçlar. TOD Dergisi 2010;40: 145-150. Uslu C, Gülkılık G, Oba E, Aslan B
 • Oküler hipertansiyon hastalarında santral korneal kalınlığı ve retina sinir lifi tabakası kalınlığı arasındaki korelasyonun incelenmesi. TOD Dergisi 2010;40: 151-155. Arslan B, Oba E, Gülkılık G, Fındık H.
 • Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonuna Bağlı Subfoveal Koroid Neovaskülarizasyonunda Fotodinamik Terapi Geç Dönem Sonuçları. Medikal Network Oftalmoloji, 2009;16: 164-168 C.Uslu, G.Gülkılık, Oba E, Yiğit U, Çağatay H.
TOP
How can we help you?