Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
MEMBERSHIPS
PUBLICATIONS
EDUCATION
  • 2008 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi
  • 1995 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
EXPERIENCE
  • 2010 Acıbadem Sağlık Grubu
  • 2010 Konur Cerrahi Tıp Merkezi
  • 2008 - 2010 Çekirge Devlet Hastanesi
  • 1996 - 2001 Harmancık Devlet Hastanesi
  • 1995 - 1996 Karlıova Devlet Hastanesi
MEMBERSHIPS
  • Türk Tabipleri Birliği
PUBLICATIONS
  • Çalışan kalpte koroner baypas ile eşzamanlı ve aşamalı karotis endarterktominin erken dönem sonuçları Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2007, Sayı:3, Cilt:33, 135-140
TOP
How can we help you?