Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
MEMBERSHIPS
PUBLICATIONS
EDUCATION
 • 2010 Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları
 • 2003 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
EXPERIENCE
 • 2013 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2012 - 2013 Özel Avrupa Şafak Hastanesi / Uzman Doktor
 • 2010 - 2012 Çan Devlet Hastanesi Çanakkale / Uzman Doktor
 • 2010 - 2012 Çan Devlet Hastanesi Çanakkale / Başhekim
 • 2004 - 2010 Yedikule Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Asistan Doktor
MEMBERSHIPS
 • Türk Toraks Derneği
 • Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD)
 • Uyku Derneği (Uykuder)
 • Avrupa Solunum Derneği (ERS)
 • İstanbul Tabib Odası
PUBLICATIONS
 • Hastanemizde Tanı Konulan İlk Respiratuar Bronşiyolitle İlişkili İnterstisyel Akciğer Hastalığı (RB-IAH) Olgusu Türk Toraks Dergisi Haziran 2007, Cilt 8, Sayı 2, Sayfa(lar) 119-122 EnglishTam MetinPDF Sibel Yurt, Nevin Işık, Asuman Yeğen, Pelin Uysal, Nur Ürer, Filiz Koşar
 • Tüberküloz plörezilerde rezidel plevral kalınlaşma ve fonksiyonel sekel önceden tahmin edilebilir mi? Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi Bildiri N.Fazlıoğlu, S.Yurt, H.Tigin, N.Işık, P.Uysal, K.Özdemir, H.Uzun, F.Koşar
 • Kronik C hepatiti tedavisi için verilen interferon- alfaya bağlı gelişen sarkoidoz olgusu. Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi Bildiri F.Koşar, S.Yurt, N.Işık, N.Fazlıoğlu, P.Uysal
 • The role of feed regulating peptides on weight loss in patients with pulmonary tuberculosis. Clin Biochem. 2013 Jan;46(1-2):40-4. doi: 10.1016/ j.clinbiochem. 2012.09.008. Epub 2012 Sep 19. PMID: 23000316 [PubMed - indexed for MEDLINE] Yurt S, Erman H, Korkmaz GG, Kosar AF, Uysal P, Gelisgen R, Simsek G, Uzun H.
 • Akut Pulmoner Embolide Kan NT-proBNP ve H-FABP?nin Hastalığın Yaygınlığını Değerlendirmede etkisi Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 32. Ulusal Kongresi, Antalya EP-196 (2010). Hatice Kutbay Özçelik, Filiz Koşar, C. Başkara, Sibel Yurt, Pelin Uysal, Burcu Akkök .
 • Is Residual pleural thickening and functional sequelae predictable in tuberculosis pleurisy? ERS 2006 Bildiri N. Fazlıoğlu, S. Yurt, H. C. Tigin, N. Isik, P. Uysal, K. Ozdemir, H. Uzun, A. F. Kosar
 • `Effect of serum NT-proBNP and H-FABP levels in predicting extent of acute pulmonary thromboembolism? 20th ERS Annual Congress, Barcelona, European Respiratory Journal, p 4517 (2010) Hatice Kutbay Özçelik, Filiz Koşar, C. Başkara, Sibel Yurt, Pelin Uysal, Burcu Akkök .
 • "Sarkoidoz tanısında ve ayırıcı tanısında kitotirozidaz aktivitesinin değeri" Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 31. Ulusal Kongresi, Antalya, Solunum Dergisi Cilt11 Ek2, SS-11 (2009). Uysal P, Koşar F, Özçelik H, Yurt S, Işık N, Özdemir K, Uzun H.
TOP
How can we help you?