Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
MEMBERSHIPS
PUBLICATIONS
EDUCATION
 • 2001 Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi / Profesör
 • 1979 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi
 • 1974 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
EXPERIENCE
 • 2006 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2001 - 2004 Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı / Başkan
 • 1993 - 1994 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Başhekim
 • 1987 - 2000 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Genel Cerrahi Klinik Şefi
MEMBERSHIPS
 • American College of Surgeons
 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Cerrahi Derneği
 • International Society of Surgery
 • Europen Association for Endoscopic Surgey
 • The Society of Laparoendoscopic Surgeons
PUBLICATIONS
 • Serum interleukin 6 measurement in the diagnosis of acute appendicitis ANZ J. Surg.2002;72:665-667
 • Gallbladder Carcinoma Associated with Gallstones Gurleyik G, Gurleyik E, Ozturk A, Unalmıser S. Acta Chir. Belg.2002;102:203-206
 • Perfusion and functional anatomy of the splenic remnant supplied by short gastric vessels Am.J.Surg.2000;179:490-493
 • Perfusion and functional anatomy of the splenic remmant supplied by short vessels Gurleyik G, Gurleyik E, Bingol K, Unalmıser S. Am. J. Surg.2000;179:490-493
 • Çocuk ve genç erişkinlerde ince barsak tıkanma nedeni olarak meckel divertikülü Gürleyik G, Gürleyik E, Ünalmişer S. İastanbul Tabip Odası. 2000;13:54-56
 • Hypertonic saline prevents early bacterial translocation in hemorrhagic shock Topaloglu Ü, Yılmazcan A, Unalmıser. Surg. Today Jpn. J. Surg.1999;29:47-50
 • İnce barsaklarda mezenter arter iskemisine bağlı iskemi-reperfüzyonu hasarı üzerine prostaglandin E nin etkisi Topaloğlu Ü, Güran M, Ünalmışer S. Türk J. Trau. Emerg. Surg.1997;3:258-264
 • Karaciğer Yaralanmaları Topaloğlu Ü, Yılmazcan A, Ünalmişer S. Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Dergisi. 1996;18:81-85
 • Tıkanma sarılığı olgularında perkutan transhepatik kolesistokolanjiografinin etkinliği Özdede S, Gürleyik E, Ünalmışer S. Haydarpaşa Num. Hast. Tıp Dergisi. 1995;35:19-23
TOP
How can we help you?