Location permission needed for a better experience.
MENU
EN
CV
PUBLICATIONS
EDUCATION
 • 2009 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
 • 2002 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1996 Kanuni Anadolu Lisesi
EXPERIENCE
 • 2015 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2013 - 2015 Özel Nöropsikiyatri Hastanesi / Psikiyatri Uzmanı
PUBLICATIONS
 • Frequency of Synthetic Cannabinoid Use and Its Relationship with Socio-Demographic Characteristics and Treatment Outcomes in Alcohol- and Substance SubstanceDependent Inpatients: A retrospective study Klinik Psikofarmakoloji Bulteni - Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2015;25(4):348-54 Serdar Nurmedov, Onat Yilmaz, Asli E. Darcin, Onur C. Noyan, Nesrin Dilbaz.
 • Relationship with clinical features of the male dependent patients and their parent''s attachment style and locus of control Bağımlılık Dergisi. Published Online : Dec 30, 2015 Serdar Nurmedov, Asli E Darcin, Turgut Can Erol, Onur Noyan, Onat Yilmaz, Nesrin Dilbaz
 • Thalamic and Cerebellar Gray Matter Volume Reduction in Synthetic Cannabinoids Users. Eur Addict Res 2015;21:315-320 (DOI:10.1159/000430437) Nurmedov S. Metin B. Ekmen S. Noyan O. Yilmaz O. Darcin A. Dilbaz N.
 • Diagnosıs Of Attentıon Deficit And Hyperactıvıty Disorder Among Patients With Substance Use Disorder And Associatıon With Sociodemographic And Clinical Characteristics: A Retrospective Study The Journal of Neurobehavioral Sciences Volume 2 / Number 2 / 2015 Serdar Nurmedov, Onur C Noyan, Aslı E Darçın, Onat Yılmaz, Nesrin Dilbaz.
 • Smartphone Addiction in Relation with Social Anxiety And Loneliness Among University Students İn Turkey European Psychiatry, 2015 30: 505 A Enez Darcin, C Noyan, S Nurmedov, O Yilmaz, N Dilbaz.
 • Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeğinin Kısa Formunun üniversite öğrencilerindeTürkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Derg 2015; 16(Özel sayı.1):73-81 Cemal Onur Noyan, Aslı Enez Darçın, Serdar Nurmedov, Onat Yılmaz, Nesrin Dilbaz
 • When ıs the approprıate tıme for famılıes to be ınvolved ın addıctıon treatment; from the begınnıng? a retrospectıve evaluatıon of ınpatıents ın a prıvate hospıtal. The Journal Of Neurobehavıoral Scıences Volume 2 / Number 3 / 2015 Onat Yılmaz, Serdar Nurmedov, Cemal Onur Noyan, Asli Enez Darcın, Nesrin Dilbaz, Nevzat Tarhan.
 • Psychiatric comorbidity among inpatients in an addiction clinic and its association with the process of addiction Düşünen Adam:The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2015 28 (3); 196-203 Asli Enez Darcin, Serdar Nurmedov, Cemal Onur Noyan, Onat Yilmaz, Nesrin Dilbaz
 • Bipolar Bozukluk ve Madde Kullanım Bozukluğu Eştanısı Tanı ve Tedavisi Turkiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topics 2014;7(2):85-92. Aslı ENEZ DARÇIN, Serdar NURMEDOV.
 • Bipolar Bozukluğun Sürdürüm Tedavisi. Turkiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topics 2014;7(2):44-50 Serdar NURMEDOV, Aslı ENEZ DARÇIN, Cemal Onur NOYAN.
TOP
How can we help you?